Агенцията по заетостта набира кандидати за професионално обучение в Германия

26/11/2015
Агенцията по заетостта набира кандидати за професионално обучение в Германия по програма на правителството „Thejobofmylife”. Конкретните оферти за български кандидати за учебната 2016 годинадо моментаса за 124 работни места, групирани в 8 проектав различни провинции. Специалностите са в различни браншове:гериатричен специалист; индустриален механик; майстор на дървени изделия; работник - металообработване; хотелиер; готвач; градинар със специалност градинарство и озеленяване; златар; мехатроник на хладилна техника; пекар; специалист в търговия на едро; специалист по електроника-енергетика и техническо управление на сгради; специалист по информационни технологии - разработване на приложения или системна интеграция; техник за санитарни и отоплителни инсталации и климатична техника; фризьор; професионален шофьор; специалист по складова логистика; бояджия със специалност оформление и ремонт; стругаро-фрезист; електротехник на машини и съоръжения; фермер; животновъд в областта на говедовъдството.
 
Програмата има за цел да подпомага включването на младежи от страни-членки на ЕС в професионално обучение в Германия, като предвижда редица финансови стимули, които ще облекчат подготовката и протичането на обучението. Финансово подпомагане могат да получат младежи от 18 до 27 години, завършили средното си образование. Владеенето на немски език не е задължително условиe, но дава предимство.
 
При проявен интерес кандидатите могат да изпращат автобиография на немски или английски език, както и диплома за средно образование, преведена на немски език, по ел. поща : mobipro2016@az.government.bg
§  Официална информация кандидатите за професионално обучение вГерманиямогат да получат на адрес: http://eures.bg/mobility.schemes.asp?id=51&sid=2
§  Допълнителна информация по програмата: в ДРСЗ-Русе, Елена Богданова, главен експерт и EURES съветник (E.Bogdanova@az.government.bg), както и в дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ).
§  Информационен ден за разясняване на програмата и подробности за кандидатстване организира дирекция „Бюро по труда” в Силистра на 10 декември 2015г., четвъртък, от 14,00 часа в сградата на ДБТ.
 
25 ноември 2015 г.