Проект на Здравна карта за област Силистра е изпратен в Министерството на здравеопазването

24/11/2015
 
 
Проект на Областна здравна карта за област Силистра  е изпратен в Министерството на здравеопазването, след като бе приетa от Комисия, назначена със заповед на министъра на здравеопазването, и председателствана от Областния управител Стоян Бонев. Картата е изготвена по искане на здравния министър във връзка с влизане в сила на Закон за изменение и допълнение на Закон за лечебните заведения. Необходима е по повод влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения и необходимостта от изготвяне на областна здравна карта.
 
Комисията е провела няколко заседания с участието на представители на общините, на болнични звена и на съюзите на медиците и стоматолозите, за да се обсъди достъпът на населението до медицинско обслужване и качествени здравни грижи. Подготовката на картата бе докладвана от д-р Теодора Начева – директор на Регионална здравна инспекция Силистра, обобщила предоставената информация за изготвяне на проекта.
  
Според методиката на Министерството, областните здравни карти се създават след оценка на потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ и съответствието на лечебните заведения. За оценката е направен Анaлиз нa cъcтoяниeтo нa cиcтeмaтa нa здpaвeoпaзвaнe в oблacттa.     
   
Основна цел на Областната здравна карта е да допринесе за подобряване на здравното състояние на населението чрез гарантирано покриване на потребностите от медицинска помощ, спазвайки принципите на достъпност, своевременност, непрекъснатост, достатъчност и качество на медицинските дейности на отделните нива на институционалната структура на областната здравна мрежа. 
 
 
 
 
 
 
 

Прикачени файлове