В ход е подготовката за зимния сезон в област Силистра

9/11/2015
        В Областна администрация Силистра по покана на областния управител Стоян Бонев бе проведено съвместно заседание на Областния щаб за изпълнение на Областен план за защита при бедствия, заедно с Областния съвет за сигурност и с представители на общините от област Силистра. В него участваха близо 30 представители на повече от 20 институции с регионално и общинско значение.
         Целта на форума бе да бъдат коментирани и актуализирани превантивните мерки за осигуряване на нормалното функциониране на инфраструктурата и услугите на населението при зимни условия. Присъстващите общинари и ръководители на ведомства докладваха за готовността към настоящия момент, отправяйки предложения и искания за подобряване на съвместната дейност.
          Общият извод е, че са направени актуализации на щабовете и на плановете за зимната подготовка, както и на списъците на участниците в този процес. В повечето общини предстои подписването на договори след проведените обществени поръчки с фирми, земеделски кооперации и земеделски поризводители, които участват в снегопочистването.
           В ход е подготовката на общи заседания за уточняване на всички подробности, които са част от изпълнението на плановете.