В зоните на ГКПП ще се извършва само възстановяване на ДДС, банкова и застрахователна дейност

28/10/2015
Правителството прие изменение на Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове. Предвижда се в зоните на ГКПП съпътстващите граничния контрол дейности да са само банкова и застрахователна дейност и възстановяване на ДДС.
Във връзка с изискването за задължителното предварително подаване по електронен път на данните за сигурност и безопасност за обобщената декларация за въвеждане, обобщена декларация за напускане, както и за транзитната декларация, отпада необходимостта от извършване на дейност като митнически представители и спедиторска дейност в зоните на ГКПП.