Държавна агенция ще координира развитието на електронното управление

28/10/2015
 
     Създаване на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) и на Държавно предприятие „Единен системен оператор“, предвижда проект на закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление. Законопроектът ще бъде предложен от кабинета на Народното събрание за одобрение. Окончателният текст на законопроекта ще бъде оформен от вносителя.
      Новата агенция ще е първата структура със силни правомощия в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии. Тя ще отговаря за стратегическото и бюджетното планиране на политиките за електронно управление, както и за развитието и поддръжката на техническата инфраструктура, информационните центрове и комуникационната мрежа на държавната администрация. Тя ще има функции също така по поддържане на централизирани регистри за нуждите на електронното управление, развитие на информационни центрове, държавен частен облак и комуникационната мрежа на държавната администрация. ДАЕУ ще има правомощия и при изграждането и поддържането на споделена инфраструктура (споделени информационни ресурси на електронното управление), от която да се възползват всички държавни органи с цел постигане на икономия от мащаба.
     Държавно предприятие „Единен системен оператор“ ще разработва и ще интегрира електронни услуги в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии. То ще има право на делегирано управление на междуведомствени проекти, ще защитава информационната сигурност на приложените системи и електронните услуги.
Законопроектът има за цел да подобри съществуващата институционална рамка за електронното управление и да осигури по-висока степен на ефективност. Това ще стане чрез премахване на дублиращата инфраструктура и на системи в администрациите, осигуряване на ясни правила за допустимост на проектите за електронно управление, оптимизиране на съществуващите процеси в администрацията и въвеждане на принципни изисквания към изграждането на информационни системи.