Обявени свободни работни места в област Силистра към 26 октомври 2015 г.

28/10/2015
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
3 сервитьори – средно професионално обр.
3 обслужващи кулинарен щанд - средно професионално обр.
3 оператори, въвеждане на данни - средно професионално обр.
2 счетоводители – висше обр., направление икономика и счетоводство
1 организатор, работа с клиенти- средно професионално обр., икономически профил
2 асистент-продавачи - средно професионално обр., икономически профил
3касиери - средно професионално обр., икономически профил
8 продавачи консултанти - средно професионално обр. с икономически профил
2 продавачи консултанти - средно професионално обр. с икономически или технически профил
3 машинни оператори, кроене - средно професионално обр. – конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия
2 машинни оператори, поставяне на капсул - средно професионално обр. – конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия
1 автомеханик - средно професионално обр. в сферата на автотранспортната техника
1 дърводелец мебелист - средно професионално обр. в сферата на производствените технологии
1 крояч на дървени модели - средно професионално обр. в сферата на производствените технологии
1 монтажник, текстилни изделия (щори) - средно обр. с  технически профил
5 заварчици - средно професионално обр., технически профил
1 електромеханик – средно обр. с технически профил
 
- За обучение по време на работа
 
2 касиери
6 комплектовачи
2машинни оператори на металообработващи машини
1 боргвергист
1 фрезист
1 стругар
2 шлосери монтьори
5 шлосери
1 формовчик
1 мияч на МПС – ръчно миене
1продавач консултант
2 работници, ръчна изработка на облекла
 
Други СРМ към деня
 
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – висше образование, математика, информатика и физика
1 огняр – средно образование, с документ за правоспособност
1 работник, товаро-разтоварна дейност - средно образование
1 водач на мотокар – средно образование, правоспособност
1 шлосер монтьор – средно образование
1 счетоводител, оперативен – висше икономическо образование
1 психолог – висше образование по специалността
1 началник на смяна – средно образование
1 главен специалист – висше образование, фармация
1 сервитьор - средно образование
1 техник, промишлена електроника – висше техническо образование
1 техник-механик, технолог - висше техническо образование
1 технолог, технология на пластмасите - висше техническо образование
1 крупие – средно образование
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно образование
2 монтажници, изделия от метал – средно образование
1 счетоводител – средно образование, счетоводство
1 секретар – средно образование, турски език
2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона – средно образование, кат.С+Е
3 шивачи – средно образование
2 автомонтьори – средно образование
1 крояч, текстил – средно образование
2 шофьори на автобус – средно образование, кат.Д
3 шивачи на облекло – средно образование
1 шофьор на лекотоварен автомобил – средно образование, кат. В
2работници, изолация – основно образование
1 машинен оператор, дърводелство - средно професионално образование
1 машинен оператор, МОМ - средно професионално образование
1 настройчик, МОМ с ЦУ - средно професионално образование
1 шлосер монтьор - средно специално образование, украински език
1 машинен инженер - висше техническо образование
2 оператори на парна преса - средно професионално образование
1 медицински фелдшер – висше образование по специалността
7 лекари – висше медицинско образование
1 технолог, хранително - вкусова промишленост – висше образование
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /„МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа:
 
1барман - средно обр.
1сервитьор - основно обр.
2 продавачи консултанти - средно обр.
6 миячи на превозни средства - основно обр.
 
Други СРМ към деня
 
10 машинни оператори, производство на пластмасови изделия – без изисквания за обр.
3лекари – за Център за спешна медицинска помощ- висше медицинско образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 оператор, въвеждане на данни – средно обр., сътрудник в малък и среден бизнес
1 отчетник, счетоводство- средно обр., сътрудник в малък и среден бизнес
2 продавачи, закуски и напитки – средно обр.
 
- За обучение по време на работа
 
1 перач – без изисквания за заемане
1 фризьор – основно обр.
1 кантарджия – средно обр., компютърна грамотност
1 дърводелец мебелист – основно обр.
2 общи работници – няма изисквания за заемане
1 машинен оператор, пресевна машина – средно обр.
1 отчетник в счетоводство – средно обр., компютърна грамотност
1 оператор, въвеждане на данни – основно обр., компютърна грамотност
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно обр.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
1 барман, основно обр.
1 машинен оператор, банциг, основно обр.
 
Други СРМ към деня
 
1 животновъд – основно образование
1 възпитател в социално-педагогически интернат – висше педагогическо образование
1 икономист, плановик / чорапно производство/ – средно образование, компютърни умения, английски език, за гр.Русе
10 секционни майстори, чорапно производство – средно образование, за гр.Русе
2 зареждачи, чорапно производство – средно образование, за гр.Русе
10 оператори на плетачна машина, чорапно производство – основно образование, за гр.Русе
1 работник в кухня – няма изисквания за заемане
1 инженер, индустриални машини и системи – висше техническо образование, 1 година професионален опит, английски език /на работно ниво/
1 търговски представител – средно образование, английски език
1 шлосер – средно образование, опит в работата с металорежещи машини
1 чистач/хигиенист – няма изисквания за заемане
1 медицинска сестра – висше образование по специалността
1 акушерка – висше образование по специалността
1 водач на селскостопански машини – кат. Ткт, основно образование
2 машинни оператори, спойване на пластмасови изделия – средно образование
3 машинни оператори, шиене – основно образование
2 готвачи – основно образование
2 сервитьори – основно образование
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща медицина, компютърни умения
3 лекари – за спешна медицинска помощ –
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.