Община Силистра в общ трансграничен инфраструктурен проект с комуна от окръг Кълъраш, Румъния

23/10/2015
     Пред кметството в силистренското село Ламбриново бе проведена първа копка по проекта ,,Подобряване на пътната инфраструктура в трансграничната зона Кълъраш – Силистра” в района на общините: Индепенденца, Република Румъния, и Силистрa, Република България, които са част от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния –България 2007-2013 г.
            Основната цел на проекта е подобряване развитието в трансгранична зона, чрез ремонт на четвъртокласна пътна мрежа. През 2015 г. бе сключено т.нар. допълнително споразумение №1 във връзка с актуализация на бюджета на проекта.
          Актуализирана бе общата стойност на проекта: от 5 943 011, 41 евро тя е намалена на 5 542 412, 66 евро. Настъпили промени има и в  размера на безвъзмездната финансова помощ за Община Силистра: от 2 390 247,49 тя е намален на 2 206 783,58 евро.
        Размерът на безвъзмездната финансова помощ от ЕФРР към днешна дата възлиза на 1 863 849,41 евро. Размерът на национално съфинансиране е 286 881,87 евро. Размерът на собствения принос - 56 052,30 евро. Продължителност на проекта: 14 месеца.
         Официални гости на събитието бяха изпълняващият длъжността кмет на община Силистра инж. Емил Гойчев, кметът на комуна Индепенденца, Лика Войку, който е и ръководител на проекта от страна на водещия партньор; управителят на фирмата-изпълнител по проекта инж. Димо Мирчев, представителят на авторския надзор инж. Владимир Айдемирски, кметският наместник на село Ламбриново Ангел Желев, директори на дирекции в Община Силистра и представители на изпълнителя по проекта.
          Водещ партньор в проекта е комуна Индепенденца, където ще има подобрения на 15,2 км от пътя в населеното място, а вторият партньор – Община Силистра, ще рехабилитира участък от 7,8 км от четвъртокласната пътна мрежа, който засяга отсечките от разклона на път III – 218 през село Полк. Ламбриново до село Смилец и от село Смилец до разклона на път III – 218.
        В приветствието си инж. Гойчев отбеляза, че проектът е пореден в осъществяването на взаимодействие между община Силистра и общини от съседна Румъния в името на обновлението на общинска инфраструктура. Областният управител на област Силистра Стоян Бонев отправи поздравителен адрес до участниците и до реализаторите на проекта, отбелязвайки важността на партньорството между румънски и български субекти при усвояването на европейски средства.