Областният управител на Силистра поздрави участници в кулинарни фестивали, включени в Областния културен календар

5/10/2015
        В един и същи ден – 3 октомврви, в област Силистра бяха проведени две прояви от Областния културен календар: в село Сребърна, община Силистра, бе четвъртият фестивал „Гозбите на Добруджа“, единствен по рода си в Североизточна България, а в село Нова Черна – община Тутракан, факт стана провежданият за трети път Фестивал на мамалигата, също без аналог в Крайдунавска Добруджа.
        До участниците и в двете предтавителни за добруджанци събития областинят управител Стоян Бонев отправи поздравителни адреси, отбелязвайки ролята на организаторите – съответните кметства и народните читалища – „Възраждане“ (Сребърна) и „Васил Йорданов“  (Нова Черна), за съхраняване на традициите. Както и за сприятеляването на хората, включително и от двете страни на река Дунав,  предвид участието на представители на Румъния – от побратимените селища Кирнодж – с Тутракан, и Слобозия – със Силистра.
      Сред победителите в Сребърна са представители от НЧ „Възраждане“ – Сребърна, НЧ „Й. Йовков” – село Добротица, НЧ „Пробуда” – село Калипетрово, град Слобозия – Румъния, и НЧ „Доростол“ (Клуб „Добруджа“). В различните категории в Нова Черна най-добри са гостите от Плачи дол, Добричко, както и представители на селата Нова Черна и Шуменци. Общо над 250 души се явиха на фестивала в тутраканското село, а в Сребърна се включиха 60 майстори на 200 типични добруджански ястия.