Обявени свободни работни места в област Силистра към 28 септември 2015 г.

28/9/2015
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 дърводелец мебелист - средно професионално образование в сферата на производствените технологии
1 крояч дървени модели - средно професионално образование в сферата на производствените технологии
1 монтажник текстилни изделия (щори) - средно образование с  технически профил
3касиери, средно професионално обр. – икономически профил
5 продавачи консултанти, средно професионално обр. с икономически профил
2 продавачи консултанти, средно професионално обр. с икономически или технически профил
3 машинни оператори, кроене, средно професионално обр. – конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия
2 машинни оператори, поставяне на капсул,  средно професионално обр. – конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия
1 техник, телекомуникации, средно професионално обр. с технически профил
1 автомеханик, средно професионално обр. в сферата на автотранспортната техника
 
- За обучение по време на работа
 
1 мияч на МПС – ръчно миене
2 продавачи консултанти
1 рецепционист в хотел
1 помощник-готвач
1 технически сътрудник
2 специалисти поддръжка
4 пазачи, невъоръжена охрана
2 работници, ръчна изработка на облекла
2машинни оператори на металообработващи машини
1 боргвергист
1 фрезист
1 стругар
2 шлосери монтьори
1 формовчик
 
Други СРМ към деня
 
4 насипвачи, пълначи в чували - средно образование
1 шлосер – средно образование
1 заварчик – средно образование
1 огняр - средно образование, с документ
10 общи работници, промишленост – основно образование
1 сервитьор - средно образование
1 техник, промишлена електроника – висше техническо образование
1 техник-механик, технолог - висше техническо образование
1 технолог, технология на пластмасите - висше техническо образование
1 крупие – средно образование
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно образование
2 монтажници, изделия от метал – средно образование
1 счетоводител – средно образование, счетоводство
1 секретар – средно образование, турски език
2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона – средно образование, кат.С+Е
3 шивачи – средно образование
2 автомонтьори – средно образование
1 крояч, текстил – средно образование
2 шофьори на автобус – средно образование, кат.Д
3 шивачи на облекло – средно образование
1 шофьор на лекотоварен автомобил – средно образование, кат. В
2работници, изолация – основно образование
1 машинен оператор, дърводелство - средно професионално образование
1 машинен оператор, МОМ - средно професионално образование
1 настройчик, МОМ с ЦУ - средно професионално образование
1 шлосер монтьор - средно специално образование, украински език
1 машинен инженер - висше техническо образование
2 оператори на парна преса - средно професионално образование
1 медицински фелдшер – висше образование по специалността
6 лекари – висше медицинско образование
1 технолог, хранително - вкусова промишленост – висше образование
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /„МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване:
 
1 възпитател, висше обр., педагогика
 
- За обучение по време на работа:
 
1барман, средно обр.
4сервитьори, основно обр.
13продавачи консултанти, средно обр.
1 производител на хляб, основно обр.
6 миячи на превозни средства, основно обр.
 
Други СРМ към деня
 
1 организатор, крайно гладене – средно образование, технология на облеклото, опит 3 години
1 организатор в шевно производство – средно образование, технология на облеклото, опит 3 години
1 технолог, облекло – средно образование, технология на облеклото, опит 3 години
10 машинни оператори, шиене на облекло – основно/средно образование
3лекари – за Център за спешна медицинска помощ- висше медицинско образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 оператор, въвеждане на данни – средно обр., сътрудник в малък и среден бизнес
1 отчетник, счетоводство- средно обр., сътрудник в малък и среден бизнес
2 продавачи, закуски и напитки – средно обр.
 
- За обучение по време на работа
 
2продавачи консултанти – средно обр.
1 работник, зареждане нарафтове – няма изисквания за заемане
2 работници, товаро-разтоварна дейност – няма изисквания за заемане
4 общи работници – няма изисквания за заемане
1 машинен оператор, пресевна машина – средно обр.
1 отчетник в счетоводство – средно обр., компютърна грамотност
1 оператор, въвеждане на данни – основно обр., компютърна грамотност
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно обр.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
1 барман, основно обр.
1 машинен оператор, банциг, основно обр.
 
Други СРМ към деня
 
1 огняр – средно образование, професионална квалификация за машинист на котли с високо налягане
1 транжор – основно образование
2 чистачи/хигиенисти – няма изисквания за заемане
1 началник на смяна – средно образование, италиански и/или английски език
4 машинни оператори, производство на пластмасови изделия – основно образование
1 стругар – средно образование, умения за работа с универсални стругове
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – специалност градинарство
20 машинни оператори – основно образование
1 отчетник, счетоводство – средно икономическо образование
1 работник в кухня - няма изисквания за заемане
1 медицинска сестра – висше образование по специалността
1 акушерка – висше образование по специалността
3 главни сервитьори – средно образование
1 водач на селскостопански машини – кат. Ткт, основно образование
1 организатор производство – висше техническо образование, английски език, компютърни умения
1 технически сътрудник – средно образование, италиански език
1 монтьор, ремонт на машини и оборудване – висше техническо образование, английски език, компютърни умения
2 машинни оператори, спойване на пластмасови изделия – средно образование
3 машинни оператори, шиене – основно образование
2 готвачи – основно образование
4 общи работници – няма изисквания за заемане
2 сервитьори – основно образование
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща медицина, компютърни умения
3 лекари – за спешна медицинска помощ –
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.