В Областна администрация Силистра бе проведено второто в областта обучение по проблемите на домашното насилие на специалисти от различни институции

24/9/2015
         В Областна администрация Силистра бе проведено второто в областта обучение на специалисти, в програмата за което са включени градовете Дулово, Силистра и Тутракан. В тях участват съдии, прокурори, служители на МВР и адвокати, работещи по приложението на Закона за защита от домашно насилие. Събитието е дело на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“– Силистра с председател Христина Георгиева, заедно с Центъра за консултиране и превенция от домашно насилие.
       В рамките е на дейността на Експертния регионален съвет, създаден в Силистра с участието на представители на Областна администрация. В работата на семинара се включи заместник областният управител Младен Минчев, който в поздрава си подчерта ролята на подобни форуми по пътя към намиране на правилни решения на проблеми като домашното насилие с цел свеждането на случаите до т.нар. поносим минимум.
        Гост лектор бе Даниела Горбунова, адвокат от София, работеща от 20 години по проблемите на домашното насилие: „Днешната среща бе много полезна за мен, защото участваха представители на различни институции – ОДМВР, Районна прокуратура, Районен съд и ЖС „Екатерина Каравелова“ като НПО.
       В обобщение на семинара тя заяви: "Темата бе за практическото приложение на Закона срещу домашното насилие. Изразени бяха различни гледни точки на професионализъм. Обсъдени са еднакви казуси, по които са изказани различни становища, но се стигаше до общи изводи. Това е увереност, че общата работа дава резултат, защото се споделя информация, която е полезна за всички. Оставам с впечатлението, че хората в града имат разбиране за мисия за общност и за решаване на проблемите.
       В практически план бе изказано желание да бъде засилена наказателната отговорност на извършителите на домашно насилие. Законът за защита от домашно насилие е от граждански тип и не предвижда наказания по НПК. Предложението е да се засили наказанието за неизпълнение на заповеди за защита, тъй като показва неуважение към неговите актове, а това е престъпление по отношение на правосъдието. Повишеното наказание би дало по-добър ефект при превъзпитанието на извършителите на домашно насилие.  
      В България бе създаден алианс от 12 от неправителствени организации за борба срещу домашното насилие и на насилието, основано на пола. Помага се на жени и на деца, както и на възрастни хора. Тези НПО развиват много активна дейност. Те работят съвместно с институциите. Провеждат и семинари в различни градове за обсъждане на вече създадена практика. Тези обсъждания и контакти на различните професионални организации са много полезни за цялото общество. Така се вижда резултатът и се създават условия за подобряване на работата на институциите и на неправителствените организации.“
       Финансирането на дейността на Центъра за консултиране и превенция от домашно насилие се извършва на проектен принцип по договор  от м. февруари 2015 г.  със средства от Държавния бюджет чрез Министерството на правосъдието. В рамките на проекта през настоящата година до настоящия момент 40 са лицата, получили консултативни услуги.
      Става дума за юридически и психологически консултации, както и за съвети, дадени от социални специалисти. В Центъра се работи и по специализирани програми с извършители на домашно насилие. През тази година към 21 лица е имало ангажименти по тези програми, като част от случаите са регистрирани през 2014 г.
       В рамките на дейностите на Експертния регионален съвет бе извършен мониторинг по прилагане на Закона за защита от домашно насилие. Прилага се програма за ранна превенция чрез работа по училища. До момента са проведени срещи в общините Алфатар, Ситово и Кайнарджа, а подобни предстоят в общините Дулово, Тутракан, Силистра и Главиница.
       В плана за действие на Съвета е заложено и провеждането на седем информационно-разяснителни срещи сред рискови общности от областта. До момента те са реализирани в селата Йорданово, Бистра и Средище от общините Силистра, Алфатар и Кайнарджа. В периода ноември – декември е предвидена традиционната информационна кампания в регионални медии в рамките на т.нар. „16 дни за борба с домашното насилие“.