Поздравление за Курбан байрам

24/9/2015
     Поздравявам най-сърдечно всички мюсюлмани от област Силистра с празника на жертвоприношението. Участвайки със специална молитва в ритуалната практика, вярващият става част от големия празник. Правейки дарение, той изпълнява многовековната поръка на Всевишния. Честит Курбан байрам!
 
СТОЯН БОНЕВ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА