Областният управител и неговите заместници участваха в откриването на новата учебна година в три от общините в област Силистра

15/9/2015
        В област Силистра в 79 образователни институции бе открита учебната 2015–2016 г., започнала без промени в образователната структура.  Няма закрити училища (в момента 48) или звена – 4  в Силистра (Общежитиe „Младост“, ОДК, Ресурсен център, НАО „Г. Галилей“). Начални училища – 2 (с. Поройно, с. Алеково); основни училища – 24; СОУ – 8 (2 от тях с професионални паралелки – в с. Окорш и в гр. Тутракан), професионални гимназии – 9 (от тях 1 общинска, 2 към МЗХ); профилирани гимназии – 2 (езикова и природо–математическа в Силистра); Общинско спортно училище– 1 (в Силистра); държавни специални училища – 2 (СПИ „Хр. Ботев”, с. Варненци и ГПУ „С. Врачански”, гр. Силистра). 
     Две трети от училищата в областта са с под 200 ученици. Най-голямо е СОУ „В. Левски“, гр. Дулово – 720 ученици. Половината от училищата – 24, са от средищен тип. Две училища са подадени от общините за включване в списъка за защитените училища: НУ „Отец Паисий“ в с. Алеково и ОУ „Г. С. Раковски“ в с. Ситово. Няма промени в броя на училищата (3), в които учениците учат на две смени: ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра, ОУ „Хр. Смирненски“, гр. Дулово, и ПГСУАУ „Ат. Буров“, гр. Силистра. Детските градини в областта са 27.
      Областният управител Стоян Бонев бе гост на откриването на новата учебна година в едно от най-големите училища в областта – ОУ „Иван Вазов“ – град Силистра с директор Александър Кононов. В него се учат 607 деца, от които 108 са първокласници. В своето приветствие г-н Бонев пожела успех на 59-те учители и възпитатели, продължавайки своя път към преподаване на знания на възпитаниците си, а на учениците – да се възползват от техните педагогически умения, за да се подготвят за реализация в живота.
      Галя Горанова, началник на отдел в Общинска администрация Силистра, Фатме Османова – старши експерт в РИО на МОН, и Валентина Кардашева – майка на първокласник, също приветстваха от свое име участниците в тържеството.
     Заместник областният управител Янка Господинова също участва в ритуал по откриването на новата учебна година – в ОУ „Христо Ботев“ – град Алфатар, едно от средищните училища в областта и единствено в общината, както и в ЦДГ „Щастливо детство“. Неин поздравителен адрес достигна и до децата от НЧ „Отец Паисий“ в село Алеково, което със своите 22 ученици е най-малкото в област Силистра.
      Заместник областният управител Младен Минчев участва в откриването на учебната година в община Тутракан - в СОУ "Й. Йовков" и в СОУ "Христо Ботев". На нейна територия е едно от училищата от типа „държавно специално училище“ – СПИ в село Варненци, и едно от двете в областта СОУ с професионални паралелки – в Тутракан.