Работни места в туристическия сектор на Австрия и Германияобявяват на Eвропейските дни на труда`2015

12/9/2015
 
Eвропейски дни на трудаорганизира за осма поредна година Агенцията по заетостта. По време на тези есенни своеобразни трудови борси българските посетители - търсещи работа лица, ще получат интересуващата ги реална и обективна информация, както и конкретни оферти за работа от преставители на EURESмрежата и на работодатели от туристическия сектор на Австрия и Германия.
Както е известно, Европейските дни на труда се организират в края на летния туристически сезон с акцент в областта на хотелиерството и ресторантьорството - за работа през предстоящия зимен сезон, т.г. в Австрия и Германия. Някои от работодателите искат да наемат служители и за по-дълъг период от време. Обявените свободни работни места в Австрия са за сервитьори, бармани, сомелиери, рецепционисти, готвачи и камериерки с различен опит и квалификация. В Германия също търси квалифициран персонал – готвачи, сервитьори, рецепционисти и работници за вериги за бързо хранене.
·           От всички кандидати за работа се изисква владеене на немски език на ниво B2. Важно е уточнението, че за позициите в Австрия готвачи с дългододишен опит, най-вече главни и заместник-главни готвачи, могат да кандидастват и само с познания по английски език!
 За да представят себе си и уменията си пред EURESсъветниците и работодателите, кандидатите трябва да подготвят пакет от документи на немски език, включващ автобиография, мотивационно писмо, препоръки на предишните работодатели и диплома за завършено образование и сертификати за придобита квалификация.
Документите се изпращат на електроннитеадреси, посочени в конкретните обяви. Всички кандидати, отговарящи на условията, ще бъдат поканени на интервю в избрания от тях град в България. Интервюто протича на немски език.
Интервютата ще се проведат в Европейските дни на труда, както следва:
·      За работа в туристическия сектор на Германия:
-       29 септември – в гр.Варна
-       1 октомври – в гр.Пловдив
-       2 октомври – в гр.София
·      За работа в туристическия сектор на Австрия:
-       6 и 7 октомври – в гр. Бургас
Препоръчително е кандидатите да се запознаят предварително с вече обявените оферти за работа на националния EURES сайт http://eures.bg в рубриките „Работни места” и „Новини”.