Жури допусна до събора в Копривщица участниците в регионалния преглед в Силистра

24/6/2015

 

 
         Наскоро в салона на театъра в Силистра се проведе регионален преглед на желаещите да участват в 11-ия Национален събор на българското народно творчество „Копривщица 1205“. Той бе проведен по регламент на Министерство на културата, предварително разпространен до читалищата и клубовете в областта. Жури в състав: Йордан Касабов – председател, Веселина Чернева и Йордан Филипов, имаше грижата да оцени представянето на групите колективни и индивидуални изпълнители, за да ги допусне до сцените в м. „Войводинец“ на 7-9 август т.г. с обща за областта 4-часова програма. Някои от предварително заявилите участие не се явиха, а малка част представиха на журито свои видеозаписи.
          В прегледа се включиха групи за автентичен фолклор, пресъздали обичаите „Пеперуда“ (читалище в с. Прохлада), „Бабинден“ (група за изворен фолклор „Росна китка” при КИП  „Втора младост”  гр. Дулово), „Лазаровден“ (читалище в с. Грънчарово) и „Плетене на рогозки“ (читалище в с. Межден). По традиция се изявиха различни по възраст и по съдържание на хората си танцови състави от 2 общини – Силистра и Тутракан: НЧ „Дръстър-2012” гр. Силистра (клуб за народни хора), НЧ „Родолюбие-2006” с.  Айдемир (две групи – детска и младежка), НЧ „Светлина-1904 г.“ с. Варненци.
         Най-голям бе броят на певческите групи: фолклорен ансамбъл при НЧ „Йордан Йовков-1894 г.“  гр. Алфатар, женска вокална група от с. Грънчарово, група за изворен фолклор „Росна китка” при КИП  „Втора младост”  гр. Дулово, певческа група при НЧ Паисий Хилендарски-2006” с. Айдемир, певческа група „Кичина” при КИП № 1 „Трета младост” с. Професор Иширково, певческа група „Дунавски славеи” при КИП № 5 „Димитър Дончев – Доктора” гр. Силистра.
       На вниманието на журито се явиха редица индивидуални изпълнители на песни: Митка Донкова, Иванка Титева, Елена Савова, Димитър Пехливански и Боряна Софрониева (Алфатар), Светлана Великова (Межден), Руска Колева и Димитрина Неделчева (Айдемир, НЧ „П. Хилендарски“), Елена Койчева и Петра Атанасова (Проф. Иширково).
         В Областна администрация Силистра заедно с координаторите по общини и с участието на Янка Господинова - зам. областен управител, се проведе разбор на прегледа, на който журито представи своите забележки. Обобощава ги д-р Йордан Касабов – председател на журито: „Впечатленията са, че има един стремеж към етновизията да се поддържа автентичността на носията, което е изключително важно и положително. Подобен е примерът с Празника „Гозбите на Добруджа“ в Сребърна, където само след две подобни прояви хората почнаха да си носят старите носии, заедно с рецепти и ястия от стари времена.
        Имаше 3-5 групи от села, които от пети до глава бяха в традиционните за своята общност носии. Става дума за Проф. Иширково, Прохлада, Грънчарово, отчасти Алфатар, макар при тях да имаше смесица от забраждания и престилки. Наблюдава се обаче и една опасна тенденция: не бива да се спекулира с престилки, елеци, ризи и шапки, различни от местните. Има съмнения, че се присъединяват по-хубави елементи от съседни села. 
       Обичаите – като Бабинден, представен от група от Дулово, например, са се справили много добре. При песните съм категоричен, че беше спазено местното, и това е и общото мнение на журито, в което бяха още хореографът Йордан Филипов и изпълнителката на традиционни песни Веселина Чернева. Благодарение на тяхната намеса допускаме само добруджански песни, защото на нашите певци не им е работа да пеят тракийски песни.
         А имаме изключителни гласове – две жени от Айдемир, от Алфатар – младата Боряна Софрониева, но и от др. населени места. Трябва да се пеят стари песни, характерни за региона, за да има спомен за тях след 10 и 20 години. Не можем да допускаме да се правят неща извън традицията, защото на Копривщица целият свят вперва обективи в изпълненията на силистренската сцена като учение да си показваме традицията. В тази линия спокойно казвам: „Ние сме уникални в песни, хора, дрехи и обичаи като някои единици световни народи".
        Имаше изключителни танци и нямаме притеснения с тях. Проблем е при някои от групите подработката на музикалния съпровод. Известно е обаче, че има недостиг на корепетитори, липсват млади попълнения. Необходима е мелодика, която да пасва на изпълнението, за да няма размиване, изоставане и разминаване. Така няма да се пречи на естетическото поведение и виждане.
        В нашия край мисля, че твърде млади хора започнаха да проявяват интерес  към етнографията, етнологията, фолклора и традицията. Цели групи и семейства си правят семейни сбирки, да речем в една обикновена стая или в хол с камина и т.н. – поставят се дървени, керамични, тъкани и медни изделия.  Все още има златни възможности да се притежават старинни предмети."