Областният информационен център - Силистра – дейности, резултати и...още нещо

10/6/2015
         Екипът на Областен информационен център Силистра начело със своя ръководител Мирослав Калинов проведе информационна среща на тема „ОИЦ-Силистра – дейности, резултати и...още нещо“, в която участваха заместник областният управител Младен Минчев, началникът на РИО на МОН д-р Габриела Миткова, както и представители на РЕКИЦ, Бюро по труда, училища и др. институции – партньори в осъществяването на дейността на центъра.
        В рамките на срещата с мултимедийна презентация бяха показани нагледно проведените през последните 43 месеца дейности по проекта за мрежата от информационни центрове в страната: 121 информационни събития с над 5 000 участници и близо 1 500 посетители в офиса, колкото е броят и на приятелите на ОИЦ във Фейсбук; направени са 535 публикации в медиите, дадени са отговори на 1 468 въпроса.
        През годините ОИЦ и съответно област Силистра имат своите: „Бизнесмен европеец“, „Млад европеец“, „Европейска община“, „Европътешественици“, „Победители в конкурси“, стажанти и доброволци. В следващите шест месеца ще продължи работата на Центъра по посока на провеждане на информационни кампании и събития с информационно и експертно съдържание във връзка с новия програмен период; предвидени са изнесени приемни; ще бъдат правени проучвания и ще бъдат споделяни добри практики и опит.
        Информационната среща бе съпътствана от две изложби: на фотостудио "Шарен фотообектив" при ОСУ "Дръстър", представяща моменти от празника, проведен на 9 май. Другата представлява представяне на рисунките на деца, създадени в рамките на ателието под ръководството на Живка Ковачева от Обединен детски комплекс Силистра.
         В специален поздравителен адрес до екипа на ОИЦ Силистра областният управител Стоян Бонев заяви: "Поздравявам Ви с откриването на изложбата на тема Създаваме ЗАЕДНО Силистра“, за да представите бъдещите си планове. За всички нас – гражданите на област Силистра, както и за ръководителите на различни институции, тя е една възможност да се осведомим нагледно за резултата от работата на експертите на центъра като част от национална мрежа. Властта, неправителственият сектор, бизнесът и медиите имат нужда да знаят кое от предишния програмен период е факт и какво предстои в новия период до 2020 г. За да се възползваме максимално от възможностите на отделните програми."
        През последните няколко дни от името на Областна администрация Силистра с присъствие или с поздравителни адреси бяха уважени още няколко институции във връзка с проведени от тях събития: събор "Край чешмата, под върбата" в село Кайнарджа, Първи събор на хората с увреждания по повод 10-годишния юбилей на Клуб на инвалида и пенсионера "Надежда" - село Проф. Иширково, международният екофорум "Сребърна 2015". Поздравление и до юбиляра Йордан Кисьов във връзка с откритата изложба с негови творби в Градската галерия в Силистра, на която художникът е бил директор в продължение на 40 години.