Обявени свободни работни места в област Силистра към 8 юни 2015 г.

8/6/2015
 
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 касиер - средно професионално обр. - икономика, управление и финанаси на търговията, компютърна грамотност
3 машинни оператори, кроене, средно професионално обр. – конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия
2 машинни оператори, поставяне на капсул,  средно професионално обр. – конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия
 
- За обучение по време на работа
 
1 дърводелец, мебелист, средно обр.
1 мърчандайзер, продажби
 
Други СРМ към деня
 
1 счетоводител, оперативен – висше образование по специалността
1 спасител в басейн – средно образование
1 шлосер монтьор - средно специално образование, украински език
2 опаковачи - основно образование
1 мияч на превозни средства - основно образование
2 шпакловчици – основно образование
3 електромонтьори – средно професионално образование
3 машинни оператори, производство на растителни масла - средно специално образование
1 работник, полевъден - основно образование
1 помощник-готвач - средно професионално образование
1 готвач – средно професионално образование
1 машинен оператор, МОМ - средно професионално образование
1 шлосер монтьор - средно професионално образование
3 общи работници, промишленост - основно образование
3 машинни инженери - висше техническо образование
1 машинен оператор, шиене - средно професионално образование
1 шофьор на товарен автомобил /международни превози/ – основно образование, турски език
1 преводач - средно образование, английски и испански език
2 сервитьори – средно образование
1 шивач на мъжко/дамско облекло - средно професионално образование
1 гладач - средно образование
1 шивач на облекло - средно професионално образование
2 оператори на парна преса - средно професионално образование
2 машинни оператори, шиене - средно професионално образование
1 майстор, производство на тестени изделия - средно професионално образование
1 шофьор на автобус - средно образование, правоспособност
1 зеленчукопроизводител - основно образование
1 медицински фелдшер – висше образование по специалността
6 лекари – висше медицинско образование
1 технолог, хранително - вкусова промишленост – висше образование
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /„МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване:
 
1 автомонтьор, средно специално обр. - монтьор на селскостопанска техника
 
- За обучение по време на работа:
 
1 барман, средно обр.
1 дограмаджия /дърво, пластмаса, алуминий/, средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
3лекари – за Център за спешна медицинска помощ- висше медицинско образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
2 продавачи на закуски и напитки, средно обр.
 
- За обучение по време на работа
 
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
1 барман, основно обр.
2 машинни оператори, банциг, основно обр.
 
Други СРМ към деня
 
5 общи работници – няма изисквания за заемане
1 тракторист – основно образование, категория Ткт
1 работник, производство на вино – средно образование
1 шофьор на лекотоварен автомобил – средно образование, правоспособност
1 чистач на производствени помещения – основно образование
1 лаборант, фирма производство на вино – средно професионално образование, лаборант в хранително-вкусови производства
2продавачи консултанти – основно образование
1 готвач – средно образование, мин. 1 година опит
2 работници, животновъди – няма изисквания за заемане
2 сервитьори – средно образование, опитът е предимство
2 сервитьори – основно образование
1 технически секретар – средно образование, административно обслужване, работа с програмен продукт Админ-Про
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща медицина, компютърни умения
3 лекари – за спешна медицинска помощ – висше медицинско образование
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.