За четвърти път в Силистра бе проведена инициативата „Подпомагане на даровити деца в затруднено материално положение“

1/6/2015
        В Областна администрация Силистра за четвърти път през последните години бе проведена церемония по награждаване във връзка с инициативата „Подпомагане на даровити деца в затруднено материално положение“, която е под патронажа на областния управител Стоян Бонев. В нейното осъществяване участва и заместник областният управител Янка Господинова. Тази година 12 дарители от различни общини на областта дариха общо 6 400 лева на 26 деца, избрани от благодетелите си по списъци на РИО на МОН и на общините. Повечето от тях получиха наградите си в присъствието на своите родители и учители.
        Дарителите през 2015 г.: Стоян Бонев – областен управител, Николай Димов – юрист (ексобластен управител на област Силистра), Цветан Филев – председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите,  Георги Катев от „Зърно“ EFFO – с. Кайнарджа, Никола Георгиев – „Никола Слатински“ ЕООД – с. Ситово, „Агра-2000“ ООД, Иван Динков – ЗК „Златно зърно“ – с. Калипетрово, Тодор Тодоров – бизнесмен, Стефан Иванов – „Зърнени храни“ АД – град Силистра, Калина Атанасова – „Централ парк – МОЛ Силистра“, д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово,  ЕТ „Жени-95“ - Кайнарджа.
        Адресатите са ученици от: СОУ „Йордан Йовков“ – Тутракан, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Нова Черна, СПИ „Христо Ботев“ – Варненци, ОУ „Черноризец Храбър“ – Кайнарджа, ОУ „Г. С. Раковски“ – Ситово, СОУ „Никола Вапцаров“ – Силистра, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Калипетрово, ОУ „Христо Смирненски“ – Дулово, ЕГ „Пейо Яворов“ – Силистра, ОУ „Д-р Петър Берон“ – Чернолик и др.
       Инициативата за подпомагане на деца в затруднено материално положение датира от 2012 г. и се случи за пръв път при Николай Димов като областен управител, който проведе церемонията и следващата година. Миналата година бе продължението при Насуф Насуф като областен управител. Традицията получи своето развитие и при настоящото ръководство на Областна администрация Силистра.
      Областният управител г-н Бонев връчи на дарителите поздравителни адреси, в които се казва: „Благодарим Ви за съпричастието към благородната кауза. Децата в затруднено материално положение имат желанието да развият и изявят своя талант, но по обективни причини не винаги могат да го направят. Вашата благотворителна лепта им дава възможност да разберат, че вниманието към тях е специално и заслужено. Убеден съм, че направеният жест ще ги стимулира за по-голямо старание в учението и в извънкласните дейности.“