Силистра и Кълъраш в подготовка на максимален брой проекти по програма Interreg

4/5/2015
           В края на миналата седмица в Областна администрация Силистра се проведе международна среща с участието на заместник областния управител на област Силистра г-жа Янка Господинова и на представители от град Кълъраш, начело с г-н Даниел Щефан от администрацията на Окръжен съвет Кълъраш. На форума са обсъдени възможностите на двете страни – България и Румъния, респективно на регионите Силистра и Кълъраш, относно  заинтересоваността им в използването на финансови източници на Европейския съюз в новия програмен период.
          Конкретен повод за деловото събитие е стартиралата на 27 март т. г. програма „Interreg V-A Румъния – България“, която бе представена и в Силистра преди няколко дни,  предлагаща добри финансови възможности за развиване на трансгранични проекти с обекти от допустимата област. Участниците в срещата са се обединили около необходимостта до края на м. юни да бъдат създадени максимален брой проекти по отворените три от петте т.нар. „оси на програмата“: „Добре свързан регион“, „Зелен регион“ и „Безопасен регион“.
          На вниманието на представителите на двете страни са били няколко проектни идеи за трансгранично сътрудничество, допринасящи за развитието на нашия регион, и за осъществяването на които са необходими партньорства. Те ще бъдат в основата на бъдещо сътрудничество, от което ще има полза и за двата региона. "Още този месец ще имаме нова среща за уточняване на конкретни сфери за проекти, свързани със създаване на инфраструктура, по проблемите на екологията и за превенция за защита на населението от двете страни на река Дунав“, заяви Янка Господинова.