В Областна администрация предстои заседание на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие в регион Силистра

30/3/2015
             В последния ден на м. март. в Силистра заседава Експертният регионален съвет по проблемите на домашното насилие в регион Силистра, предвиден за 15 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра. Сред акцентите в предварителния дневен ред е отчетът за изпълнението на програмата на Експертния съвет за 2014 г., утвърждаването на програма за работа с органите на съдебната власт и органите на МВР, дискусия и приемане на мониторингов доклад по прилагане на ЗЗДН на територията на регион Силистра, набелязване план за действие на ЕРСПДН до края на 2015 година. 
         На 22 юли 2014 г. бе първото заседание за учредяване на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие. Инициативата е на Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и се реализира с подкрепата и в партньорство с институцията Областен управител на Силистра. Идеята за сформирането на този обществен орган е в резултат от множество проведени срещи по проблема през 2013 г. с представители на различни професионални групи – съдии, прокурори, адвокати, социални работници, служители на МВР, общински администрации и др.