Областни управители поискаха законодателни промени по проблемите с наводненията

27/3/2015
 
        В София по инициатива на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева се проведе заседание на Междуведомствената работна група по състоянието на язовирите, в което взеха участие и представители на областните администрация. Силистра бе представена от Младен Минчев, заместник областен управител. В заседанието се включиха отговорни лица от различни министерства. По време на работната среща са обсъдени мерките за превенция, заложени от МС. Отчетено е пълно взаимодействие между всички, представени на  срещата, както и ангажиментите за мобилизация и обща работа с общините по места.
       Областни управители са предложили законодателни промени и са изразили желание да участват в разработката на конкретни планове за управление на рисковете от наводнение. Коментирана е и възможността да се формира конкретен фонд, който да бъде използван специално за действия по превенция. Нивата на реките в цялата страна се следят, а областните управители са заявили своята готовност за организация по места и мобилизиране на всички усилия, за да не се стигне отново до „воден ад".
        Работната група беше създадена със заповед на министър-председателя през декември м. г. със задача до приемане на промени в Закона за водите да предоставя експертна помощ на областните комисии, свързана с техническото състояние на язовирите, да предлага решения при неизпълнение на направени предписания и да прави оценка за необходимите финансови средства за осъществяване на мероприятията за постигане на изискващото се техническо състояние на съоръженията и необходимата проводимост на речните легла.
       На заседанието на правителството по-рано този месец беше разгледан доклад на министъра на околната среда и водите за създаване на организация и спешно предприемане на всички необходими превантивни действия за предотвратяване на потенциалния риск от наводнения в страната, недопускането на възникване на бедствени ситуации и риск за човешкото здраве вследствие на предстоящото пролетно снеготопене.