Социалният министър Ивайло Калфин проведе среща в Областна администрация Силистра с представители на ресорните структури

21/3/2015
 
          В Областна администрация Силистра бе срещата на заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин с представители на ресорни структури от областта. Тя бе проведена в присъствието на областния управител Стоян Бонев и на заместник областния управител Янка Господинова.
        „Напоследък поне един ден в седмицата пътувам до областите в страната, за да се срещам с представители на различните служби, с които обсъждаме два вида въпроси: политиките ни по заетостта и мерките за проекти в новия програмен период“, заяви г-н Калфин.
       От подобен род срещи той получавал необходимата обратна връзка от представители на Бюра и Инспекции по труда, от дирекциите за социално подпомагане и от осигурителния институт. От представените на срещата цифри и факти стана ясно, че в актуалната картина на трудовия пазар безработните към силистренското БТ са 3 540. В община Силистра нивото на безработица е 10,7%, което е под средното за страната. В община Ситово то е 32%, а в община Кайнарджа – около 38%.
      Наблюдават се отчетливи разлики между между двете малки общини. В Ситовско сред регистрираните има хора със средно образование, налични са преработвателни предприятия и икономическа активност сред населението. В кайнарджанско продължава тенденцията безработните да са без образование и квалификация, и да живеят в условия на липса на предложения за работа.
         „Търсим възможности да повишим всички минимални доходи“, заяви социалният министър. Той обясни също, че до края на годината се цели да има подобрение в условията на труд в службите за подпомагане, включително и обезпечаването им с по-нова техника за работа.
      Ще бъдат разработени т.нар. мобилни офиси, чрез които служители от социалното подпомагане и от бюрата по труда ще посещават на място в населените места хората, имаще нужда от техните услуги. Подобрение се очаква и в информационната система в социалната сфера.