Областна администрация поздрави за 55-ата година и за Световния ден на водата работниците и служителите от "В и К" ООД Силистра

21/3/2015
        Дружеството с ограничена отговорност "В и К" - Силистра, в което съдружници са държавата и седемте общини от област Силистра, проведе тържество за своята 55-ата годишнина и за Световния ден на водата - 22 март. Негов управител е инж. Васил Боранов.
     От името на Областна администрация Силистра областният управител г-н Стоян Бонев отправи поздравителен адрес, в който се казва: "Уважаеми госпожи и господа, всеки бранш има своя достоен празник, честван по всички континенти. Вашият специален ден е 22 март – Световен ден на водата – едновременно символ на природата, здравето, енергията, индустрията, равенството и урбанизацията. Тази година той съвпада с 55-ата година от създаването на дружеството, към което са съпричастни както държавата, така и общините от област Силистра. Вашата дейност е свързана с една от най-големите ценности, съхранявани в земните недра. В днешното динамично време човечеството трябва да се научи както да опазва, така и да се пази от водата, защото тя може да бъде и унищожителна сила. Пожелавам Ви да почувствате по най-личен начин тържеството и за в бъдеще да продължавате успешната реализация на своите професионални задължения. Честита годишнина на В и К – Силистра!" 
      Заедно г-н Бонев в тържеството участва заместник областният управител Янка Господинова, редом с председателя на Общински съвет - Силистра д-р Мария Димитрова, с кметовете на общини: д-р Юлиян Найденов - Силистра, д-р Юксел Ахмед - Дулово, Любен Сивев - Кайнарджа; с главния секретар на Асоциация "В и К" - Силистра Венцислав Маринов, и с представители на други институции.
     Над 300 са работниците и служителите във "В и К" ООД - Силистра, което го прави един от най-големите в региона икономически субекти и работодатели. В структурата му са 7 технически района, благодарение на които са снабдени с питейни вода всичките 118 населени места в област Силистра. Най-големите райони са Силистра, Тутракан и Дулово. Събираемостта на таксите е 90%. Най-сериозният проблем продължава да бъдат авариите във водопреносната система. "В и К" ООД Силистра участва и в проекта за т.нар. воден цикъл на Силистра.