Областният управител на Силистра и кметове от областта поканени на кръгла маса в Шумен за изграждане на мост при Силистра – Кълъраш и на път от Лесово до Силистра

19/3/2015
 
             През м. април в град Шумен ще се състои кръгла маса за изграждане на първокласен път от Силистра през Шумен, Карнобат и Ямбол до Лесово, който ще достига до трансграничната връзка Силистра – Кълъраш, става ясно от писмо на ръководителите на Областна администрация Шумен, Общински съвет и Община Шумен до областния управител на област Силистра. Форумът ще бъде проведен с участието на Българската стопанска камара.
            Писма покани със същото съдържание има до областния управител на Ямбол и до българските общини Силистра, Алфатар, Дулово, Каолиново, Венец, Хитрино, Смядово, Сунгурларе, Карнобат, Ямбол и Елхово. Както и до румънски и турски административни единици, имащи отношение по въпроса.
           „Проблемът с изграждането на моста Силистра – Кълъраш и на скоростния път Лесово – Силистра от години стои на вниманието на Областна администрация Силистра и на община Силистра“, заяви областният управител Стоян Бонев. От страна на двете институции до всички отговорните министерства през последните близо 10 години са изпращани писма с настояване за реализиране на двете важни транспортни връзки първокласния път Силистра – Лесово и на мост над река Дунав при Силистра – Кълъраш.
           Те са били в основата на програмите на представителите на държавната и на общинските власти и на тях са посвещавани форуми, организирани в Силистра с участието на представители от най-високо държавно и международно ниво. В различни години е имало и общи актове на областните управители на Силистра, Шумен, Ямбол и Бургас, през чиито територии преминава скоростният път между българо-турската и българо-румънската граници.
          „В последните години се констатират два фактора, които влияят много неблагоприятно върху развитието на значителни части от територията на страната“, се казва още впоканата. На първо място, това е изоставане в развитието на стратегическата пътна инфраструктура в цяла Северна България и особено в Североизточния регион.
           Изграждането на автомагистрала „Хемус“ е със значително по-бавни темпове от строителството на автомагистралите в Южна България - „Тракия", „Струма“ и „Марица“. Неблагоприятно въздействие оказва и липсата на достатъчно ефективна транспортна връзка, свързваща Северна и Южна България.
           Всичко това води до значително намаляване на вътрешните и на чуждестранните инвестиции, задълбочаващи се социални проблеми, свързани с ръст на безработицата над средния за страната, съществени диспропорции в икономическото и социалното развитие на регионите.“
          Констатира се също, че е назряла необходимостта от изграждането на Дунав мост 3 между градовете Силистра и Кълъраш и на път с повишени транспортни възможности по линията „Лесово – Ямбол – Карнобат  Шумен – Силистра“. Прогнозира се, че изграждането им ще окаже мощно въздействие върху цялостното развитие на регионите, разположени по пътя на трасето. Ще се увеличи и облекчи транспортният поток, свързващ Република Турция и Близкия изток със страните от Североизточна Европа и Скандинавския полуостров.  
          Значително ще се усъвършенства транспортната връзка между Североизточния и Югоизточния регион, за да се даде тласък за преодоляване на диспропорциите в развитието на отделните региони на страната.
          На заседанието си на 26 март Общински съвет Шумен ще обсъди своя декларация по инициатива на своя председател проф. Георги Колев. В проекта се казва: „През последното десетилетие сме свидетели на една изключително неблагоприятна тенденция, която засяга пряко региона на Североизточна България, но в същността си определя негативни перспективи и за цялата страна. Припомняме, че важна характеристика на благоденстващото общество е недопускането на сериозни диспропорции и непреодолими различия във всяка една област на живота - икономическа, демографска, социална, образователна и т.н.
         За съжаление това не може да се каже за начина, по който се развива нашата държава от момента на социалните промени и досега. Все по-видими и отчетливи стават разликите в икономическото, демографското и социалното развитие между Северна и Южна България. Това на практика води до появата на няколко икономически оазиса в и около големите градове {София, Пловдив, Бургас), привличащи население от процесите на вътрешна миграция и раждаемост, и на региони с повишаваща се безработица, нисък жизнен стандарт, трайно намаляване, застаряване на населението, нарастваща несигурност и обезлюдяване.“
         Документът завършва с декларацията:Ние, общинските съветници от Община Шумен, като преки изразители на интересите на населението на общината, декларираме нашата непримиримост и твърда решителност за подкрепата на всички действия, които ще доведат до ускорено разрешаване на проектите: пълно изграждане на автомагистрала „Хемус“ в съкратени срокове; изграждане в кратки срокове на скоростен път с повишени транспортни възможности по направлението „Силистра –Шумен – Карнобат – Ямбол – Лесово“ и изграждане на трансгранична връзка Силистра – Кълъраш чрез мостово съоръжение.“
        Форумът в Шумен е предвиден да се проведе в присъствието на медиите с участието на представители на органите за местно самоуправление – кметове на общини и председатели на общински съвети на всички общини, които са заинтересовани от реализацията на проекта; на областните управители на областите, през които минава трасето на пътя; на представители на централната държавна администрация на ниво министри и на Изпълнителна Агенция „Пътна инфраструктура", както и на представители на заинтересованите работодателски и бизнес организации от съответните региони.