Областният управител на Силистра и кметове от областта участваха в конференцията „Устойчивото утре на българския тютюн“

12/3/2015

    

      Областният управител на област Силистра г-н Стоян Бонев и отговорни представители от общинските администрации на Тутракан и Дулово участваха в проведената в сряда в София конференция на тема: „Устойчивото утре на българския тютюн“.

    Конференцията се организира от представителни асоциации на основните участници в сектор „Тютюн“ в България - „Съюз на производителите на ориенталски тютюн в България“ - СПОТ БГ, „Национална асоциация на тютюнопроизводителите – НАТ 2010“, асоциацията на преработвателите - „Асоциация български тютюн“ и Институт по тютюна и тютюневите изделия. Събитието се проведе под патронажа на министъра на земеделието и храните Десислава Танева.

      В него се включи зам.-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров, който заяви: „Устойчивото развитие на тютюневия сектор зависи от създаването на условия за по-силна роля на пазарния механизъм, за регулиране на производството и структурно приспособяване на стопанствата чрез тяхното уедряване и повишаване на качеството на продукцията. Това ще доведе до по-силна конкурентоспособност и защита на интересите по групи или организации. Само с по-силно и по-конкурентоспособно селско стопанство, можем да достигнем нужната продоволствена сигурност и да генерираме необходимия растеж и работни места за Европа и в сектор „Тютюн“, който не бива да бъде изключение“ (http://www.mzh.government.bg/)

      Той допълни, че по-гъвкавото прилагане към регионите в нашата страна на схемата за малките земеделски стопанства и възможностите за финансова подкрепа чрез инвестиции, с цел диверсификация и модернизация на селскостопанското производство в Програмата за развитие на селските райони, ще доведе до увеличаване на доходите на жители в малките населени места.    

     Зам.-министърът обясни, че това е една от политиките на министерството, с която то е сериозно ангажирано с оглед на решенията, които трябва да се потърсят за земеделските производители в страната и в Европа през новия програмен период за сектора. Призивът на представителя на МЗХ: „Нека не загърбваме предизвикателствата пред европейското селско стопанство. Навлизаме в нова фаза с нови правила“, посочи още той.

   Като лектори в международния форум участваха представители на Международната асоциация на тютюнопроизводителите, Европейската асоциация на тютюнопреработвателите, Университета на Северна Каролина и др.