Правителството предлага промени в Закона за административните нарушения и наказания

11/3/2015
 
         Правителството ще предложи на Народното събрание да направи промени в Закона за административните нарушения и наказания. Тяхната цел е да бъде усъвършенстван режимът, уреден в Глава ІV, за реализация на отговорността на юридическите лица, в случай че са се обогатили или биха се обогатили в резултат на извършено престъпление. По този начин ще се отговори на отправените препоръки към България от Работната група за борба с подкупването на чужди длъжностни лица към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и от прегледа за съответствие на българското законодателство с разпоредбите на Конвенцията на ООН срещу корупцията. С предложените изменения и допълнения се въвеждат ясни правила относно компетентния съд по делата срещу юридическите лица. Създава се възможност да се образува производство срещу юридическото лице, независимо от основанието, поради което производството срещу физическото лице – извършител на престъпното деяние, е прекратено, не е образувано или не може да продължи.
      Законопроектът и мотивите към него са публикувани в интернет страницата на Министерството на правосъдието.