Силистра и Кълъраш с обща стратегия за сухопътен и речен обществен транспорт

18/2/2015
 
          В Силистра се проведе техническа работна среща за представяне на обхвата и целите на Общата стратегия за сухопътен и речен обществен транспорт в региона Силистра–Кълъраш. Та е част от проекта CleeA на тема „Чист достъп в трансграничната зона Кълъраш – Силистра”. В една от работните сесии бе направен обзор на процеса на етапите на разработка на стратегията. Разгледани бяха включените в нея предложения за реализиране на чиста и енергийно–ефективна транспортна система в градовете Силистра и Кълъраш. Факт са общият преглед на компонентите на чистата транспортна система и свързаната с нея информационна система и технически детайли на оборудването за реализиране на „системата“. В дискусионен план са обсъдени румънските и българските й аспекти. В срещата участваха областният управител г-н Стоян Бонев и главният секретар на Областна администрация Силистра г-н Николай Николов.