Областният управител на Силистра участва в заседание на Общински съвет Главиница и обсъди местни проблеми с кмета на общината

18/2/2015
      Областният управител на Силистра Стоян Бонев участва в поредното заседание на Общински съвет Главиница. Преди него той бе обявил първата си приемна извън областния град, каквито предстои да се проведат от името на Областна администрация и в другите общини от региона. В отделна среща с кмета на общината Хюсеин Хамди са обсъдени няколко важни за местната общност проблеми, вкл. и по отношение на новия програмен период.
      Трансграничното сътрудничество между България и Румъния продължава да е актуално с възможностите, които дава на общините и на неправителствения сектор. В момента община Главиница провежда трети проект с партньори от другата страна на река Дунав – в случая с представители на град Крайова. В петък главиничани пътуват за Румъния във връзка с осъществяването му. „Разчитаме на проекти за изграждане на инфраструктура и в сферите култура и образование, където вече имаме опит“, каза кметът Хамди след срещата си с областния управител.
      Другият поставен проблем пред представителя на държавната власт е свързан с т.нар. воден цикъл, предвид необходимостта В и К-оператор да поема съществуващата пречиствателна станция в Главиница, изградена преди няколко години. Темата ще бъде разглеждана в подходящ момент и в новата структура – „В и К – асоциация“, създадена на регионално ниво.
      И още един проблем отскоро е тревожен за Главиница – изпълнителят на автолинията от Главиница за Силистра е спрял движението на автобуса по разписание с начален час 17, което пречи на работещи в града силистренци да се приберат по домовете си. Поискано е съдействието на областния управител да бъде възстановена връзката в рамките на областната транспортна схема.
     Основната цел на Бюджет`2015 е запазване финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове. Въпреки финансовата криза приоритети в него са образование и социален сектор, екология и инфраструктура, както и поддържане на общинската собственост, спорт и култура. Предложената и утвърдена макро рамка на бюджета на община Главиница в приходната и разходната част е в размер на 8 962 586 лв., при одобрен бюджет  от 8 028 372 лв. за предходната 2014 г., т.е увеличението е със 165 075 лв.
       Приходите за държавни дейности са 4 597 067 лв., а от местни дейности – 4 365 519 лв. В разходната част са разчетени средства по дейности и услуги, които общината ще предоставя през настоящата година, а разпределението е съобразено с характера на дейностите – държавни и общински, както с източника и с предназначението на приходите – от централния бюджет и от собствени приходи.
        Разходите за образование са в размер на 2 026 060 лв., а за социално осигуряване, подпомагане и грижи – 702 333 лв. От местни приходи е предвидено да се дофинансират държавни дейности като превоз на ученици до 16 г. (16 754 лв.), за ЦДГ (117 000 лв.), за общообразователните училища (36 888 лв.) и др.
        Капиталовите разходи са в размер на 1 356 850 лв. и ще бъдат насочени основно към ремонт на общинската пътна мрежа и на инфраструктурата в общината. И през 2015 г. капиталовата политика ще е насочена към усвояване на средства по оперативните европейски програми чрез реализиране на различни проекти: 11 е броят на проектите, по които Община Главиница работи – общо за над 12 500 млн. лв.        
     Общинските съветници дадоха съгласие за отпускане на безлихвен заем на читалището в с. Косара за реализиране на проект, финансиран от Оперативна програма за рибарство. Тази докладна записка бе разглеждана на януарската сесия, но решението по нея бе върнато като незаконосъобразно от областния управител.
        Да припомним, че в края на м. юни м.г. в залата на Областна администрация – Силистра се проведе тържеството за награждаване в конкурса „Европейска община в област Силистра“, проведен от Областния информационен център с ръководител Мирослав Калинов. В крайното класиране община Силистра бе първа, следвана от общините Тутракан и Главиница.