Регионална публична среща в Силистра за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

12/2/2015
       
         В салона на община Силистра се проведе най-мащабната от всички досегашни срещи, посветени на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Тя бе организирана от Областна и общинска администрации в Силистра със специалното участие на г-н Николай Нанков – заместник-министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
           В приветствието си към участвалите в срещата близо 200 граждани на Силистра, Тутракан и Дулово, както и представители на браншови организации, областният управител Стоян Бонев заяви: „Работата по европейски програми не излиза от дневния ред на българското общество през последните години. Не само администрацията, институциите и средите на бизнеса знаят, че не е лесно да се работи по тях, но резултатите показват, че усилието си заслужава. Днешната публична среща е една възможност да бъде предложена на вашето внимание представителна и достоверна информация за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Надявам се срещата да съдейства на общините и на гражданите, за да проведат по-плодотворно подготовката за участие в програмата, с убеждението, че участват в проект с национално значение.“
         В своето послание кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов каза: „В общината има създаден екип начело с инж. Йорданка Чамурджиева, директор на дирекция в Общинска администрация, който работи по проекта. В общината 113 с 377 входа са сградите, които имат право да се включат в програмата. В предварителната подготовка са създадени карта на „всички възможни жилища“ и регистър с данни, който ще е в помощ при осъществяването на програмата“.
        За сравнение – според кмета на Тутракан д-р Димитър Стефанов в тамошната община има 9 „блока“, а в Дулово – по информация от кмета д-р Юксел Ахмед – 5. Трите общини единствени в област Силистра разполагат с многофамилни жилищни сгради, в които има най-малко по 36 апартамента, каквото е едно от основните изисквания. От 2016 г. се очаква да има отваряне към възможности за саниране и укрепване на по-малки сгради, включително и тухлени конструкции.
         „Програмата е на доброволен принцип на участие и в нея ще се включат всички „първи по време и по право“; в края на януари са утвърдени методическите указания  за нейното изпълнение, като главен координатор е Министерството на регионалното развитие и благоустройството; в реализацията й участват общините и областните управители. На този етап противопоставянето на програмата става по политически, а не по експертни причини. Предоставили сме широко поле за действие на общините във връзка с процедурите“, обясни във встъпителните си думи заместник-министър Нанков.
         Като съветник в МРРБ г-жа Десислава Йорданова направи презентация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, спирайки се на всички задължителни моменти – документация, стъпки, участници, финансиране, особености. Програмата е първият от 25 години насам публичен ресурс на държавата, който стига до частния сектор.
        Изпълнението й допринася ползи за енергийната ефективност, както и за укрепването на сградния фонд, граден преди 30-50 години. Паралелно с него ще върви и естетизирането на кварталите, което ще създаде нов европейски облик на българските градове. Косвените ефекти са заетост и стимулиране на производството на строителни материали и ангажиране на проектантски фирми, което придава широка мащабност на програмата.
        В рамките на срещата участниците в нея зададоха десетки въпроси, на които представителите на МРРБ и на общините отговориха с ангажимента да продължат в диалогов режим общуването с вече създадените Сдружения на собствениците, както и с всички, които смятат да извървят пътя до изграждането им.
        В регионалната публична среща в Силистра за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради от името на организаторите и властовите институции участваха народният представител Алтимир Адамов, д-р Мария Димитрова – председател на Общински съвет Силистра, Янка Господинова – заместник областен управител, Денка Михайлова – заместник кмет на община Силистра, Любен Сивев – кмет на община Кайнарджа, както и ръководители на регионални служби.