В Областна администрация Силистра бе проведена среща за безвъзмездното саниране на многофамилни жилищни сгради

23/1/2015
           В Областна администрация Силистра бе проведена първата от поредицата срещи с представители на многофамилни жилищни сгради от област Силистра във връзка с предстоящата възможност за безвъзмездно саниране със средства от европейските фондове.
          В област Силистра многофамилни жилищни сгради с поне 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, каквото е изискването, има в общините Силистра, Тутракан и Дулово. В изискването пише, че 67% от собствениците трябва да декларират желание да участват в програмата.
          В срещата участваха областният управител Стоян Бонев, заместник областният управител Янка Господинова и директорът на дирекция Тодор Динков. След направената презентация на програмата от страна на представителите на Областна администрация присъстващите имаха възможност да задават въпроси, на които бе отговорено навременно и компетентно.
         Очаква се в края на м. януари т.г. да стартира Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие Министерство на регионалното развитие и благоустройството разработи ПРОЕКТ на пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата. ПРОЕКТА на методическите указания и необходимите образци за кандидатстване по програмата може да намерите тук.
         Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви специална брошура с най-важните моменти  от програмата. Тя дава информация и отговори на най-важните въпроси, отнасящи се до нейното реализиране. Преди всичко, че е 100% безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в допустимите сгради.  
           Потребителите се информират кой и как може да кандидатства по програмата и какви са стъпките, които  трябва да се направят. Поместена е и информация какви са задълженията на общинските администрации, какви мерки ще се финансират и кое се счита за недопустим разход по програмата.
          До края на месец януари 2015 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще публикува вече утвърдените методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване пред съответната община.  
         В проекта за указания са описани задължителните стъпки, които трябва да се извървят, по възможност в най-кратки срокове, за да стане възможно включването в програмата. Първо е провеждането на събрания в жилищните блокове за регистриране на сдружения с нестопанска цел, обединяващи собствениците на жилищата.
         Възможно е едно сдружение да обхваща няколко или всички входове в една жилищна кооперация. Освен протокола за учредяването му трябва да има протокол и за избор на управителен съвет с минимум трима души, тъй като с него се осъществява регистрацията в съда.
        Документацията за включване в програмата се предоставя на съответната общинска администрация. Областният управител като представител на държавата подписва споразумението по образец между сдружението на собствениците, общината и Българската банка за развитие.
        Собствениците трябва да знаят, че съответната общинска администрация наема лицензирани фирми за енергийни одитори за обследванията и последващите предписания, както и избира различните видове надзор при изпълнение на проектите.