Стартира Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

22/1/2015
 
 
Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи ПРОЕКТ на пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.
 
ПРОЕКТА на методическите указания и необходимите образци за кандидатстване по програмата може да намерите тук.
 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви специална брошура с най-важните моменти  на стартиращата  Национална програма  за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Брошурата дава информация и отговори на най-важните въпроси, касаещи програмата, която предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в допустимите сгради.  
 
В нея потребителите се информират кой и как може да кандидатства по програмата и какви са стъпките, които  трябва да се  направят. Поместена е и информация, какви са задълженията на общинските администрации, какви мерки ще се финансират и кое се счита за  недопустим разход по програмата.
 
До края на месец януари 2015 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще публикува утвърдените методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване пред съответната община.