Остава в сила българо-румънско транспортно споразумение

21/1/2015
 
       Правителството отмени решение №433/2014 г., с което на румънската страна се предлага да бъде прекратено действието на двустранно споразумение за превоз на моторни превозни средства и на пътници с кораби между граничните пунктове по съвместния участък на р. Дунав. Съгласно процедурата, споразумението следва да бъде прекратено шест месеца след официалното уведомяване на румънската страна. Този срок изтича на 25 януари т. г.
      След тази дата обаче и до подписването на ново споразумение, е възможно да бъдат въвеждани еднолично от всяка страна такси за приставане на различни пристанища. Направеният анализ от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията показва, че такива такси биха затруднили силно работата на дружествата-оператори по линията Оряхово-Бекет.
      След преговори, представители на двете страни се обединиха около позицията за оставане в сила на досегашното споразумение. Причините за предлаганата му по-рано отмяна – съществуващи противоречия с европейското законодателство, до подписването на ново споразумение ще бъдат преодолени като двете държави декларират, че ще спазват разпоредбите на актовете на ЕС, гарантират ефективната свобода на договаряне, на забрана за дискриминация спрямо държави-членки, както и на принципа за гарантиране на равнопоставена конкуренция в рамките на вътрешния пазар на ЕС.