Областният информационен център представи в Силистра изложбата с постери на добрите примери с реализирани проекти

28/11/2014
         В периода 24-28 ноември 2014 г. се провежда национална кампания под мотото „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.", на която чрез Областния информационен център домакини са общините от област Силистра.  В последния ден на кампанията домакин бе община Силистра, като откриването на изложбата бе на пл. "Свобода". Целта на поредицата изложби е да покаже добрите примери, които ще бъдат основа в бъдещата работа по новите оперативни програми до 2020 г. 
         ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите са подбрани по такъв начин, че да отговарят на основното послание „Европейските средства са за всички нас!“. Инфраструктура и енергийна ефективност, социални проекти и услуги, младежки дейности и творческо развитие, бизнес решения и безопасни условия на труд – това са част от направленията, в които са инвестирани европейските пари в област Силистра.
            В град Силистра изложбата е на открито, а в останалите общински центрове фотосите са подредени в подходящи зали и ще останат на разположение до 5 декември. По време на събитията за откриване на изложбите в шестте общини извън Силистра, присъстваха над 650 човека, които с интерес разгледаха представените проекти и се информираха за новите възможности, защото вече имат идеи за различни начинания.
         Какво показва статистиката? В област Силистра са сключени 126 договора за почти 180 млн. лв. Бенефициенти по тези проекти са различни организации и институции, като най-голям брой договори за безвъзмездна финансова помощ са сключени на територията на община Силистра – 71 договора за близо 107 млн. лв. 
          Сред бенефициентите се отличава Общинска администрация Силистра с 24 договора за над 90,5 млн. лв. В процес на реализация са и два от най-значимите проекти за града – „Зелена и достъпна градска среда“ и „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа“.
           Неправителствени организации, фирми, читалища и училища са сред останалите получатели на европейско финансиране за реализирането на свои идеи. Чрез тези проекти и направените инвестиции в различни обекти и дейности, европейските пари достигат до много крайни ползватели от различна възраст и социални групи. Някои получават по-добри условия за учене и професионално развитие, други ползват по-бързо и качествено административно обслужване, трети шофират по нови пътища, както и много други ползи в различни аспекти.
                 През новия програмен период 2014-2020 ще се финансират проекти по нови 7 оперативни програми: „Региони в растеж“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Транспорт и транспортна инфраструктура“, „Околна среда“, „Развитие на човешките ресурси“, „Добро управление“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“. Областен информационен център – Силистра ще продължава да работи за подобряване на информираността на хората относно възможностите, които предоставят европейските фондове, както и за постигнатите резултати и ползи от вече реализираните проекти.