Три места по програмата „Старт в кариерата“ в Областна администрация Силистра

4/11/2014
 
          В Областна администрация Силистра започнаха срещите с кандидатите за участие в конкурсите по програмата „Старт в кариерата“, чиято продължителност е 9 месеца. За три места в предварителния списък са се записали 26 души. Председател на комисията е Венцислав Маринов, заместник областен управител, и в нея са представители на различните дирекции. Комисията е определена със заповед на областния управител Стоян Бонев. След 21 ноември на сайта на Агенцията па заетостта ще станат известни резултатите от проведения конкурс.