В област Силистра бе открита новата учебна година, областният управител участва в тържеството на ПГСУАУ „Атанас Буров“

15/9/2014
 
          В 48 училища, половината от които от средищен тип, с общо около 11 000 ученици, в област Силистра бе открита новата учебна година. До всички тях бе изпратен поздравителен адрес на областния управител Стоян Бонев. В момента в процес на осъществяване са редица проекти на МОН по ОПРР. По информация от РИО сред тях правят впечатление: „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”(„Успех” ) с миналогодишно участие на 2 273ученици от 20 училища; „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” с  4 101 ученици от 25 средищни училища в 183 полуинтернатни групи, финансирани по проекта.
          И още впечатляващи проекти като „Ученически практики в професионалните училища” в 10училища; „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” (Център за кариерно консултиране с ръководител и трима кариерни консултанти); „Включващо обучение” за ученици със специални образователни потребности с партньорството на Ресурсния център; 3 пилотни училища - СОУ „Й. Йовков” – с. Окорш, ОУ „Ив. Вазов” – Силистра, ОУ „Хр. Ботев” – Алфатар; „Нова възможност за моето бъдеще” – проект за валидиране на професионални знания и умения придобити по неформален начин.
         По традиция представители на различни властови институции на държавно и общинскио нива участват в тържествата на училищата, за да засвидетелстват своето отношение към образователния процес. Областният управител на област Силистра Стоян Бонев се включи в празника на ПГСУАУ „Атанас Буров“, в което е завършил  средното си образование, по покана на директора на гимназията Дочка Милушева.
          В приветствието си пред сегашните ученици на родното училище представителят на МС на Република България за област Силистра каза: „Скъпи ученици, пазете традициите на нашето училище, умножете успехите му и почитайте всеотдайността на своите преподаватели! Скъпи учители, на Вас пожелавам неуморно да създавате и да пазите богатството на нашето училище – неговите възпитаници! На всички желая здраве, духовна сила и упоритост, за да преодолявате с лекота препятствията! На добър час!“            
        В присъствието на всички гости, сред които Мирослав Калинов – директор на дирекция в община Силистра, и дългогодишния директор на училището Маргарита Захаринова, ученичката Пламена Господинова получи наградата си за най-добро представяне в учебния и възпитателния процеси в гимназията през изминалата година. През настоящата учебна година в различните форми на обучение в ПГСУАУ „Атанас Буров“ ще се учат 570 ученици от цялата област.