Резерватът „Сребърна“ с обновен вид и с ремонтиран природо-научен музей

2/9/2014
             В сградата на Природо-научен музей „Сребърна“ към едноименния резерват се проведе ритуал по откриването му в нов обновен вид, резултат от проведените до този момент 10 дейности по общ проект за устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и на резерват "Бели Лом" на РИОСВ – Русе. В него участваха Светлана Иванова, ръководител на проекта, Тодор Динков – директор на дирекция в Областна администрация – Силистра, Емил Гойчев – зам. кмет на община Силистра, Георги Иванов – кмет на село Сребърна, Елена Илиева – директор н ПНМ „Сребърна“ и др.
          Ръководителят на проекта представи резултатите от извършените дейности, както и другите 9, четири от които в момента си изпълняват, а по 5 предстои да бъдат подписани договори, предвид това, че проектът продължава до 2015 г. „В 30-годишната история на музея това е първият голям проект в него, след който нов вид имат административната сграда, сградата на музея, както и туристическите маршрути в резервата, всичко това е част от амбициозен и сложен проект“, заяви г-жа Иванова. Благодарение на дългогодишния директор на музея д-р Росен Илиев експозицията има чудесни витрини с препарирани обитатели на резервата – птици и животни, а към тях са мащабни фотоси с пейзажи от биосферното езеро, което е под егидата на ЮНЕСКО.
         Предстои да бъде въведена аудиосистема с голям LCD телевизор, което е част от техническо оборудване, с което ще е възможно провеждане на различни форуми на територията на музея и резервата. В бъдеще време ще бъдат монтирани 10 камери за наблюдение на живо на живота в него. Обособен е център за управление и командна зала, вкл. и по повод експертна система за дистанционно наблюдение на водните нива на река Дунав и на езерото при двата шлюза за връзка с нея. Данните от изследванията ще бъдат на разположение в интернет на страницата на резервата.
          Променена е и инфраструктурата на туристическата част на резервата – общо 18-те места за отдих са снабдени с пет беседки, с нови маси, пейки и кошчета за събиране на отпадъци. Вече без труднопроходими участъци са т.нар. противопожарни пътища, след ремонта на 433 м от тях. С нови съоръжения са подменени досегашните дървени кули за наблюдение.
         „С новия си вид резерватът и музеят имат шанс да привличат все повече туристи от България и чужбина, за да се запознаят с красотите на селото, района и страната“, каза в приветствието си кметът на Сребърна Георги Иванов. Заедно с Областна администрация и община Силистра, както изпълнителите и подизпълнителите на проекта той бе споменат с добро  относно съдействието си при реализацията на проекта. В хода на провеждането на ремонта десетки местни хора и гости на резервата са дали идеи за нови проекти, които да подобрят обекта с най-голямо туристическо внимание в област Силистра.