България и Румъния одобриха обща версия на програмата за Трансгранично сътрудничество 2014-2020

24/7/2014
 
         Проведеното в Букурещ шесто заседание на Съвместната работна група за изготвяне на програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 одобри единната й обща версия. То бе организирано от управляващия орган на програмата Румъния-България 2007-2013 г., министерството на регионалното развитие на България и Регионална служба Кълъраш към Съвместния технически секретариат. Началните покани за проекти в новата програма се очаква да бъдат пуснати през първото шестмесечие на 2015 г. 
       Съвместната работна група заседава повече от година с основна цел да се гарантира ефективност и качество на планирането на бъдещата Програма за ТГС Румъния-България 2014-2020. Групата е съставена от представители на националните, регионалните и местните управленски нива на двете държави. Сътрудничеството между България и Румъния е първото по рода си в Югоизточна Европа в рамките на ЕС.
          Във форума участва Вяра Емилова, заместник областен управител, която заяви: „Програмата е структурирана в 5 приоритетни области  с общ бюджет от близо 216 млн. евро от Европейски фонд за регионално развитие.  На срещата бе подготвен меморандум, който предстои да бъде подписан от България и Румъния. В него се очертават аспектите на новата програма. Документът от срещата в румънската столица ще бъде внесен за одобрение от двете държави членки, след което на 22 септември 2014 година ще бъде представен за одобрение от Европейската комисия. Програмата цели повишаване на оперативните резултати на текущата програма и засилването на съвместните решения за социално-икономическо развитие на районите“. 
        Кои са петте области, в които чрез проекти България и Румъния ще получават средствата от трансграничната програма? Това са насърчаване: - на превенцията на последствията от климатичните промени и управление на риска; - развитието на ключови транспортни мрежи и намаляване на участъците с недостатъчен капацитет; - на устойчива и качествена заетост, и подкрепа на труда;  - на социалното включване; - спазване и защита на околната среда и насърчаване на ресурсите; - подобряване на институционалния капацитет.