На международен форум в Русе властта на Силистра представи своите аргументи за трети дунавски мост между България и Румъния

10/7/2014
         Областният управител на Силистра Насуф Насуф участва заедно с представители на областната администрация - директора на дирекция Тодор Динков и експерта Николай Петров, във втората среща на тема „Изграждане на трети мост над река Дунав между Румъния и България“, проведена в град Русе с домакинството на областния управител Венцислав Калчев. Срещата е по покана на Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на северната ни съседка, водещ партньор по проекта „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен регион Румъния – България“, финансиран от програмата за европейско сътрудничество Румъния – България 2007-2013. В срещата в най-големия български крайдунавски град „силистренският мост” бе защитаван както от екипа на областния управител, така и от екипа на кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов – зам. кметовете Денка Михайлова и Емил Гойчев. В нея за пръв път се включи и екип от кметството на  град Кълъраш.
          Първата среща бе преди повече от две седмици в румънския град Турну Мъгуреле и тогава стана ясно, че има 4 предложения за трети дунавски мост между двете страни. Сред тях е и вариантът за съоръжение в района Силистра – Кълъраш, заедно с втори мост при Русе – Гюргево, Никопол – Турну Мъгуреле и Оряхово – Бекет. Междувременно в Русе е представен плик с марка, посветени на 60-ата година от построяването на първия мост над река Дунав между България и Румъния. На 20 юни е трябвало да има чествания, но наводненията в страната са ги осуетили.
        Общо 11 варианта за мост в 4-те местоположения (2 за Силистра – Кълъраш и по три за останалите три двойки градове) бяха докладвани в рамките на дневния ред на срещата в Русе. Те са оценявани по 5 критерия – от цена на съоръжението през социално-икономическо значение за съответния еврорегион до екологична оценка на обекта. В резултат на направения анализ за втория етап остават по един от вариантите за всяко от местата. За района Силистра – Кълъраш вариантът е мостово съоръжение с дължина 1 200 м, което на българска страна се разполага между Силистра и Айдемир. Предвидена е връзка с ферибота между двата бряга. Този вариант има подкрепата както на българските, така и на румънските регионални и общински власти, изразена публично на срещата в Русе.
       „Областна администрация Силистра, заедно с общинската администрация, неправителствените организации и бизнеструктурите в района подкрепяме избрания вариант за мост над река Дунав при Силистра – Кълъраш, предвиден в Устройствения план на града”, заяви областният управител Насуф Насуф в рамките на проведената дискусия. Според него „вариант 1 при Силистра – Кълъраш безспорно е от най-добрите варианти, разглеждани в рамките на проекта”. Подобно мнение представи и зам. кметът на община Силистра Денка Михайлова: „Изразявам положително становище за вариант 1, който има много важно икономическо значение за двата региона, както и в международен мащаб."
           На аудиторията бе припомнено, че в продължение на години властите в Силистра водят борба за изграждане на мост в района Силистра – Кълъраш и по тази причина са извършени различни дейности: изследван е пътникопотокът; взети са становища на транспортното министерство и на Института за изследване на пътищата; има подписано споразумение между кметските власти на Силистра и Кълъраш, при това в присъствието на президента Росен Плевнелиев и на комисар от Европейската комисия, и др. в контекста на Дунавската стратегия.
         В проведените разговори стана ясно, че социално-икономическият ефект от бъдещ трети мост между България и Румъния е изключително важен момент, отбелязан и в програмния документ за 2014-2020 г., предвид желанието на Европейската комисия да стимулира икономическото изравняване на страните и между регионите.
        Най-вероятно в края на м. юли т.г. на международна конференция в румънската столица Букурещ в присъствието на ресорните министри на регионалното развитие на България и на Румъния ще бъдат представени окончателните резултати от проекта за трети дунавски мост. На базата на тях ще бъде направено експертно предложение, което на следващ етап ще стои на вниманието на политическите представители на двете страни, както и на ЕС, за да се реши мястото на поредния мост, свързващ България и Румъния.
         Ден преди срещата в Русе на 10 юли т.г. близо 20 неправителствени организации и бизнеструктури от региона на Силистра разпространиха „Общо становище“ по въпроса за избора на оптимален вариант за трети мост. В него се казва, че силистренци сме заинтересовани мостът да бъде при Силистра – Кълъраш. Преди всичко се подчертава необходимостта от трето мостово съоръжение, което ще увеличи търговските обороти и икономическите взаимоотношения както между двете страни, така и в глобален мащаб. Сред аргументите защо мостът да е при Силистра: за него има „запазено място“ в Общия градоустройствен план на града; той е сред приоритетите в Дунавската стратегия и би допринесъл за интегритета в инфраструктурата на Транспортен коридор №7 от трансевропейската транспортна мрежа и Транспортен коридор TRACECA, свързващ над 20 страни от Европа, Близкия изток и Черноморския регион; налични са подписаните декларации за сътрудничество за изграждане на мост над река Дунав между Силистра и Кълъраш, скрепени с подписите на кметовете на двете кметства; мостът ще повиши жизнения стандарт в региона на Силистра – Кълъраш и др.