Конкурс „Европейска община в област Силистра“: 1. Силистра, 2. Тутракан, 3. Главиница

30/6/2014
   В залата на Областна администрация – Силистра се проведе тържеството за награждаване в конкурса „Европейска община в област Силистра“, проведен от Областния информационен център с ръководител Мирослав Калинов. Присъстваха представители на местните и регионалните власти в областта – кметове на общини, председатели на общински съвети, експерти по проекти в администрациите, медии и др. Целта на този конкурс е да се отчетат постигнатите резултати на областно ниво през Първия програмен период (2007-2013) от членството на България в Европейския съюз, като бъдат отличени общините в област Силистра, които са били най-активни в привличането на европейски средства по седемте оперативните програми.
    База за сравнение са проектите на самите общински администрации, а информацията за тяхното изпълнение е налична в публичния модул на ИСУН (Информационна система за изпълнение и наблюдение на средствата от ЕС в България). Всички седем общински администрации в област Силистра се състезаваха за призовото първо място по пет критерия, определени от ОИЦ-Силистра: брой сключени договори, обща стойност на договорените средства, договорени средства на глава от населението, реално изплатени суми и реално изплатени суми на глава от населението. Всеки от показателите носи точки от 1 до 7 на общините, а общият сбор определи крайното класиране.
    В крайното класиране община Силистра е на първо място с 33 точки от максимални 35, община Тутракан е на второ място с 29 т., а община Главиница е трета с 27 точки. „Много е трудно да бъде отличен победител и да бъдат отчетени усилията, които полагат експертите на всички етапи от работата по един проект. Точно затова, обективните показатели – цифрите, определиха класирането“, аргументира избора Елена Стоянова – експерт от ОИЦ. Г-н Насуф Насуф, областен управител на област Силистра, поздрави участниците и връчи плакети на първите две общини, на третата това стори Вяра Емилова, зам. областен управител, а Мирослав Калинов връчи грамоти на всички общини в областта.
   В поздравителното си слово г-н Насуф Насуф заяви: „Уважаеми госпожи и господа от Областния информационен център и от общините от област Силистра, с финала на днешния конкурс на практика оценяваме поведението на местните власти за участието им в първия програмен период (2007-2013) от членството на България в Европейския съюз. Честито на общините от почетната тройка и нека техният пример бъде заразителен и за другите общини в стремежа им да се доближат до най-добрите. Да благодарим на Областния информационен център за конкурса „Европейска община в област Силистра“ и да им пожелаем и занапред да бъдат полезният източник на информация, на знания  и на посредничество. Общината е основният момент, където и занапред ще се случват всички проекти и нека заедно с Областна администрация сме единни в този процес. На добър час!“ Специална грамота бе предвидена и за домакина – „Европейска администрация в област Силистра“, присъдена на Областна администрация Силистра за направени европейски инвестиции в повишаване на качеството на предоставяните услуги, както и в квалификация и обучения на своите експерти.
    Общо 120 договора за безвъзмездна финансова помощ по седемте оперативни програми са сключени в област Силистра на стойност почти 180 млн. лв. в целия програмен период 2007-2013 г. От тях 60 (за над 152 млн.лв. ) са проектите на общинските администрации, което e 84% от общия размер на привлечените европейски средства за развитие на областта: ОА-Силистра има 24 договора за близо 90 млн. лв.; в община Тутракан са сключили 10 договора за над 28 млн. лв.; в община Главиница – 9 договора за над 10 млн. лв и т.н.  Проектите на администрацията в Тутракан носят най-висока стойност на договорените средства на глава от населението – 1920,62 лв./човек, а по общинските договори в Главиница са изплатени най-много средства на глава от населението – 942,21 лв./човек.
   ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Неговата дейност е продължена до м. юни 2015 г. и занапред ще има познатата роля на разпространител и обобщител на информация, както и на полезни практики.