В областна администрация Силистра награждават в номинацията на ОИЦ "Европейска община в област Силистра"

30/6/2014
            Областен информационен център – Силистра е инициатор и организатор на конкурса „Европейска община в област Силистра“, а Областна администрация Силистра е домакин на събитието по награждаване на победителите, което е на 30 юни от 15 часа. Присъстват представители на местните и регионалните власти в областта – кметове на общини, председатели на общински съвети, експерти по проекти в администрациите. Наградите връчва областният управител Насуф Насуф.  Целта на този конкурс е да се отчетат постигнатите резултати на областно ниво през Първия програмен период (2007-2013) от членството на България в Европейския съюз, като бъдат отличени общините в област Силистра, които са били най-активни в привличането на европейски средства по седемте оперативните програми.
             База за сравнение са проектите на самите общински администрации, а информацията за тяхното изпълнение е налична в публичния модул на ИСУН (Информационна система за изпълнение и наблюдение на средствата от ЕС в България). Всички седем общински администрации в област Силистра се състезаваха за призовото първо място по пет критерия, определени от ОИЦ-Силистра: брой сключени договори, обща стойност на договорените средства, договорени средства на глава от населението, реално изплатени суми и реално изплатени суми на глава от населението. Всеки от показателите носи точки от 1 до 7 на общините, а общият сбор определи крайното класиране.