ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

10/4/2014
           Областна администрация Сливен обявява национален конкурс за статии в Уикипедия по следните теми: 1. Добри Желязков-Фабрикаджията - живот и дело. 2. Текстилна индустрия в България - развитие и съвременно състояние. 3. Текстилна индустрия и занаяти в област Сливен-развитие и съвременно състояние. Конкурсът е в рамките на Националното честване „180 г. българска индустрия“ и цели да повиши познанията на младите хора за значими национални събития и личности;  да повиши познанията на младите хора за националната икономика;  да стимулира младите хора да издирват материали за родния край;  да изгради умения за писане на енциклопедичен материал; да обогати съдържанието на български език на Уикипедия. Всички ученици от страната и чужбина от 8 до 12 клас могат да вземат участие в конкурса със собствена статия.