Ремонтират по проект музея и администрацията на ПР „Сребърна“

10/4/2014
 
                В село Сребърна бе дадено символичното начало на проекта „Дейности по устойчиво управление“, реализиран от РИОСВ-Русе на територията на ПР „Сребърна“, заедно с резерват „Бели Лом“. В ритуала участваха г-н Дауд Ибрям, който е начело на инспекцията; областният управител г-н Насуф Насуф и д-р Юлиян Найденов, кмет на община Силистра, както и представители на изпълнителя и надзора. Общата стойност на проекта по ОП „Околна среда 2007-2013“ на ЕС е 4,180 млн. лева, от които 627 хил. лева е съфинансирането на българската държава. В проекта основен приоритет за плановете за управление на двата резервата, като този за ПР „Сребърна“ е от 2001 г. и трябва да бъде актуализиран на всеки десет години. Предвидени са и строително-ремонтни дейности. Ще бъдат подобрени туристическата и музейната инфраструктура, за да бъде осъвременен и посетителският център към резервата. Резултатите ще бъдат видни още в края на настоящата година, като на 19 септември ще бъде чествана годишната на резервата, както и 30-ата година на Природонаучния музей към него.
                Поддържан резерват „Сребърна“ е дар на природата, за който трябва да се погрижим, вкл. и защото новият програмен период дава големи възможности за развитие“, каза в приветствието си областният управител. Ръководителят на РИОСВ-Русе припомни, че от три години насам се реализират различни проекти в резервата, за да се подобри неговото състояние, както и да получи съвременен вид. Кметът на Силистра подчерта значението на биосферното езеро и на инфраструктурата към него, тъй като е в основата на туристическия продукт, предлаган от община Силистра. В рамките на проекта ще бъде направен ремонт на покрива на сградата на музея и на администрацията, в процеса на подготовката на който участва областният управител г-н Насуф Насуф по покана на кмета на село Сребърна г-н Георги Иванов и във взаимодействие с ръководството на РИОСВ-Русе.
                Останалите подобрения са свързани със създаване на мобилна лаборатория, на Център за непрекъснато наблюдение, ремонт на противопожарните пътища и др. Ще има научно-популярен филм, 3D макети на резервата, план за управление на Защитена местност „Пеликаните“, разработка на специализирана карта и на други рекламни материали, както информационно-образователни пакети за три възрастови групи, вкл. деца и ученици. Всичко това ще спомогне да се увеличи туристическият поток в резервата „Сребърна“, един от най-посещаваните 100 национални туристически обекти в България.