Областните управители от Северен централен район за планиране обсъдиха приоритетите си за новия програмен период

8/4/2014
                 С участието на областния управител на Силистра г-н Насуф Насуф в град Русе се проведе поредното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, свикано от настоящия му председател Венцислав Калчев, областен управител на Русе. То бе предшествано от пресконференция с участието на областните управители на петте области, включени в СЦР – Русе, Габрово, Велико Търново, Силистра и Разград. Пред медиите те декларираха, че успешно си взаимодействат при решаване на проблеми в района за планиране, към който принадлежат. Най-важните становища се представят на вниманието на централната власт и ефектът от това е, че държавните институции се съобразяват с направените предложения. Един такъв момент е главният път Русе – Бяла  - Велико Търново.
                Областните управители на петте области от Северна България отчетоха резултатите от проектите, финансирани от фонда „Растеж и развитие на регионите“. Повечето отбелязаха, че за пръв път от пет години насам правителството уважава труда на малки общини, нуждаещи се от подкрепа по отношение на поддържана и изграждане на инфраструктура, на социални, спортни и екообекти. Сред тях е укрепването с нови съоръжения на пътя Русе – Велико Търново в местата, където преди през ден са ставали ПТП с тежкотоварни автомобили, а след проведените мероприятия (въведени 700 кв. м. пътни знаци, подсилена 1,2-километрова еластична ограда и предстоящо усилено просветление) неприятните произшествия са намалели драстично. При това става дума за път, който е част от европейски транспортен коридор №9.
               Сред финансираните за ремонт пътища е и главният път Силистра – Добрич, вкл. с отсечка с отбивка през община Алфатар. В този смисъл областният управител на Силистра уведоми колегите си, както и представителите на държавната власт, че в крайдунавската област продължава реализацията на дългоочаквания проект с газификацията, както и процесът с утвърждаването на Силистра като място за мост №3 на река Дунав. Областният управител на Разград припомни пред присъстващите, че заедно със Силистра двете области са сред критичните в икономическо отношение, което налага и занапред правителството да отделя повече внимание на двата региона. По време на заседанието си РСР обсъди обсъди ключовите приоритети и проекти за рехабилитация и модернизация на пътната инфраструктура на територията на Северен централен район за периода 2014-2020 г. Става ясно, че в новия програмен период средствата от ЕС за транспортна инфраструктура ще бъдат 50:50 процента разделени между пътищата и железопътните направления. Като цяло идеята е да бъде подобрена връзката „Север – Юг“, което ще даде шансове за развитие на областите в Дунавската равнина.
            В рамките на заседанието Камелия Златанова, управител на Областния информационен център в Русе, представи въпроса за проекта за Споразумение между България и ЕС за 7 оперативни програми и 11 фонда през програмния период 2014-2020 г.,  чието подписване предстои. Пред членовете на РСР бе представена третата след 2011 и 2013 г. процедура, даваща възможност на общините да кандидатстват за  „Етикети за иновативно и добро управление на местно ниво“.