Областна администрация - Силистра уважи празника на ПГМТ "Владимир Комаров"

14/3/2014
                  Заместник областният управител на Силистра Вяра Емилова уважи от името на Областна администрация - Силистра празника на ПГМТ "Владимир Комаров" - Силистра. Заедно с висши администратори от община Силистра и с директора на РИО на МОН д-р Габриела Миткова. За 51-и път гимназията има свой патронен празник.  В училището учат общо 401 души, от които 208 са в редовната форма, 168 са в задочната, т.е. в изнесеното обучение в селата Черник, Чернолик, Искра и Брадвари. В училището има и 25 души на самостоятелен режим на обучение. „Гимназията има новозакупен  21-местен автобус, с който обслужва дейностите си, и най-вече посещенията на предприятия за провеждане на практика в реални условия, резултат от проекта към МОН на тема „Модернизация на системата на професионалното образование и обучение“, съобщи  Петранка Георгиева, директор на гимназията. "Патронният празник на една от най-елитните гимназии в Силистра е поредният повод за равносметка и за обявяване на обществото на намеренията на ръководството на училището за изпълняване на държавната политика в сферата на професионалното образование.  На добър час на възпитаниците на училището с 51-годишна традиция, чийто патрон е човек, летял в Космоса, за да изпълни мечтата и да докосне  звездите от името на цялото човечество!“, се казва в поздрава до училището от страна на областния управител Насуф Насуф.