Областният управител на Силистра препоръча на институциите да решат заедно проблема с бездомните кучета в област Силистра

11/3/2014
              В залата на Областна администрация – Силистра се проведе третата през последните три месеца открита среща с представители на различни организации във връзка с проблема с бездомните кучета, преди всичко в община Силистра. Тя бе свикана от областния управител Насуф Насуф като продължение на предишните два форума, предизвикани от жалба на група граждани, сред които и представители на природозащитни организации, активни участници в срещата.
           В третото й „издание“ се включиха община Силистра чрез секретаря на общината Ростислав Павлов и директора на дирекция Мирослава Червенкова; зам. председателят на Областния обществен консултативен съвет инж. Цанка Атанасова; представители на няколко регионални звена на изпълнителни агенции, председателят на Общински съвет – Силистра Димитър Генов и общинския съветник Надежда Бобчева, председател на Временна комисия, разглеждаща проблема с кучетата и приюта за тях; представители на няколко неправителствени организации, както и граждани, проявяващи интерес към темата. Ветеринарният лекар д-р Йордан Куцаров от Тутракан представляваше Сдружение с нестопанска цел, с което община Силистра е сключила договор за три месеца срещу 10 000 лева, за да извърши редица дейности с бездомните кучета в Силистра, вкл. и кастрацията на една част от тях.
           „Това е последната среща, която правим при нас в областната администрация по темата за бездомните кучета, оттук нататък институциите да си изпълнят задълженията, за да има резултат, защото всеки трябва да си носи отговорността в раницата“, заяви в заключение на срещата областният управител Насуф Насуф.
          Секретарят на община Силистра докладва за извършените дейности за времето от предишната среща при областния управител до днес: през м. февруари е сключен въпросният договор с тутраканското сдружение, чиято дейност се твърди, че предстои да бъде извършена след окомплектоването с база, специалисти и автомобил, както се изисква от законодателството. От спора на д-р Куцаров с присъствалите ветеринари и юристи стана ясно, че има притеснителни моменти относно готовността на сдружението да изпълни договора, както е подписан. Г-н Павлов уведоми присъстващите, че частично е продължена дейността по решаване на проблема със собствеността на терена на приюта в Калипетрово.
           Добрата новина е, че със съдействието на областния управител от „Български пощи“ са положили своя подпис, без който не е възможна процедурата. Неприятната новина е, че от БТК забавят процеса, тъй като според последните разговори от предишния петък не е ясно кой от Борда на директорите на дружеството трябва да се подпише в разделителния протокол. При тази ситуация няма известен срок, в който приютът ще заработи. В хода на дискусията бе подсказано, че междувременно от 2010 г. насам има промени в законодателството. Това означавало, че така създаденият приют може да не отговаря на всички изисквания и евентуално ще се наложи допълнителна работа, което отлага във времето старта му. Тревогата по въпроса бе туширана от заключението в срещата, че приютът и кастрацията не са панацея за решаване на въпроса с бездомните кучета, тъй като истината е в прилагането на комплекс от мерки.
         Д-р Теодора Начева от РЗИ- Силистра уведоми участниците в срещата, че е тревожна статистиката по отношение на ухапванията от кучета, най-вече в община Силистра: от 27 случая в региона от началото на годината, 23 са в град Силистра, от които 22 са от бездомни кучета. Локализирани са 5-6 района (улици), където най-често са случаите на ухапани хора от кучета. Отделно според статистиката през 2013 г. в област Силистра има 10 случая на кучешка тения, сред които и с 2 деца до 14 г.  
          Какво смятат повечето специалисти, че трябва да се случи в обозримо бъдеще? Преди всичко – да започне паралелна работа със собствениците на домашни кучета, вкл. по регистрацията им; да се намерят начини да се преустанови притокът на кучета от др. райони, в това число и от Румъния – чрез бака, граничния пункт и граничната бразда (мрежа); контролиращите органи да си влязат в ролята за превантивна и санкционираща работа с гражданите и институциите; да се намери общ език и да се работи заедно с неправителствените организации, сред които природозащитните са по-активни, предвид и международните си контакти; да се привлекат местните ветеринари, за да участват в процеса с професионализма и наблюденията си, и т.н.
              В хода на дискусията стана ясно, че в края на м. март Общинският съвет ще обсъди и евентуално ще утвърди предложените от община Силистра мерки за справяне с проблема с бездомните кучета.