След среща в ОА-Силистра: препоръка за синхрон в рамките на наредбите между растениевъдите и пчеларите при пръскане срещу вредители в посевите

10/3/2014
 
         В Областна администрация – Силистра се проведе консултативна среща с участието на земеделски производители растениевъди и на пчелари, опасяващи се от нерегламентирано поведение при пръскане срещу вредители на посевите в землищата на област Силистра. Срещата бе свикана от областния управител Насуф Насуф. В подобен формат и миналата година е имало форум за решаване на проблема, но останали недоизказани неща и се повторили стари грешки.
         В темата със свои роли са три страни – производителите, пчеларите и общините, които са във взаимодействие с тях при издаване на разрешителни за времето за извършване на процеса с наземна или с авиотехника. В някои населени места имало практика обаче сроковете да не се спазват от земеделците, което е в ущърб на пчеларите.
         „Разрешението на проблема е в спазване на изискванията в наредбите до излизането на Закона за защита на растенията, но явно има пукнатина, за която няма чуваемост сред заинтересованите страни, участнички в процеса; липсва и достатъчно конкретна информация и становища за съставяне на пълна картина на случващото се“, обобщи дискусията областният управител г-н Насуф. Той припомни поредността от действия в целия процес, предизвикал спора: уведомление, издаване на разрешение, наблюдение, вкл. и използваните видове и количества препарати. Заключението е, че явно това навсякъде не се случва в този ред и поражда проблем в населени места като Гарван, Попина и др., който е стигнал до областната администрация с молба за разрешаването му.
         Препоръките: всяка страна в процеса да бъде стриктна, общините като част от разрешаването на проблема да влязат в действие – става дума за местните власти в лицето на кметовете и служителите в общините, които да реагират при сигнали до тях. Целта е да не се разширява проблемът, тъй като никой няма интерес от това. Особено във времето на цъфтеж, който се оказва най-спорен за пчеларите.
         Какви други констатации са направени в рамките на задълбочения диалог? В някои от общините е скъсана връзката между растениевъдите и пчеларите, което поражда условията за конфликт. Не е достатъчна отговорността при разпространението на информацията за предстоящото т.нар. пръскане с препарати. Не навсякъде пчеларите са активната заинтересована страна, търсеща диалог в името на сигурността за здравето и живота на пчелите си. Не се правят необходимите усилия за търсене на разбирателство, а всяка от страните обвинява другата в некоректност. Липсата на един браншови съюз на пчеларите при пет организации на национално ниво, някои от които представени и в област Силистра, също затрудняват процеса. И още: няма безвредни препарати за пръскане срещу вредители на посевите, макар да стават все по-съвременни и по-скъпи, което изисква по-добра организация и субординация между производителите и пчеларите с участието на властта.
         На следващото заседание на Областната комисия по земеделие ще бъдат обсъдени теми, предложени от производителите на селскостопанска продукция. В края на м. април ще има и работна среща с тях, както и с пчеларите, във връзка с възможностите за участие с проекти в новия програмен период.