Правителството възстанови Драматично-кукления театър в Силистра

5/3/2014
       Министерският съвет на Република България постанови: „Преобразува Куклен театър – Силистра в Драматично-куклен театър – Силистра,…като държавен културен институт със седалище Силистра и с предмет на дейност: създаване и разпространение на спектакли в областта на драматичното и кукленото изкуство“. Със същото ПМС от 5 март 2014 г. бе преобразуван Театрално-продуцентски център „Йордан Йовков” – Добрич в Драматичен театър „Йордан Йовков” – Добрич. На практика престава да съществува досегашният продуцентски център, към който бе ДКТ „Сава Доброплодни“ от  2010 г. насам. 
          През м. ноември миналата година в Силистра бе създаден Инициативен комитет с председател народния представител Антон Кутев от ПГ на Коалиция, заедно със 75 театрални дейци и общественици. Така бе инициирано пред правителството възстановяването на Драматично-кукления театър. За целта в Силистра се проведе среща с членовете на Инициативния комитет на министъра на културата д-р Петър Стоянович с участието на областния управител Насуф Насуф, с председателя на Общински съвет - Силистра Димитър Генов и с кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов. На нея се достигна до договорката община Силистра да участва в съфинансирането на театъра със 100 000 лева. Впоследствие те бяха заложени в бюджета на община Силистра за 2014 г. с решение на общинските съветници.
        С днешното ПМС на МС на Република България бяха преобразувани: Драматично-кукления театър „Димитър Димов” – Кърджали в Театрално-музикален център – Кърджали  и Драматичен театър „Антон Страшимиров” – Разград  в Театрално-музикален център – Разград. Създаден бе Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” като държавен културен институт - юридическо лице със седалище Смолян. До един месец в новите театрални звена в Силистра, Кърджали, Разград, Добрич и Смолян ще има устройствени правилници, които ще регламентират дейността им.