В Силистра областният управител подписа меморандум за взаимодействие с фондация от Великобритания, представена в България

12/2/2014
         Силистра стана осмият в страната регион, в който с взаимодействие със социалните институции ще работи българският клон на Фондация „Надежда и домове за деца“ от Великобритания. За целта бе подписан меморандум с областния управител г-н Насуф Насуф. У нас изпълнителен директор на фондацията е г-н Георги Симеонов, който подписа меморандума след среща с представителя на МС на Република България в област Силистра. Фондацията работи от година и половина в нашата страна, вкл. и по проекта „Посока: семейство“, а има свои клонове в десет страни на Източна Европа, както и в Африка. Нейната мисия е да подобрява живота на деца без родителска грижа и на семейства, живеещи в трудни битови условия. В Силистра координатор на фондацията е Анелия Петрова. Ролята на координатора е да осъществява връзка с институциите и да проучва случаи, изискващи намеса на експертите на фондацията, респективно в краен случай на областния управител, за да бъде разгледан евентуалният материал в т. нар. координационен механизъм.
         Над 400 са визираните случаи в практиката на фондацията в България, като в 10% от тях се е наложила намесата й, вкл. подпомагане в материалния и логистичния смисъл. Следва се моделът за активна семейна подкрепа, преди четири години обявен за най-действащ в света от страна на УНИЦЕФ. Целевата група на фондацията, работеща в области като Перник, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Габрово, Търговище и Русе, а занапред в още 5, сред които и Силистра, е от 0 до 3 г. Фондация „Надежда и домове за деца“ е създател и съучредител на Коалиция „Детство 2005“, в която членуват 16 неправителствени организации. Работата й се вписва в процеса на деинституционализация на социалните домове като цялостна трансформация на отношенията в системата за детска грижа.