В Силистра започва кастрация на бездомни кучета, през април ще е готов регионалният приют в Калипетрово

11/2/2014
         В заседателната зала на ОА-Силистра се проведе обещаното преди два месеца от страна на областния управител г-н Насуф Насуф второ обсъждане на проблема с бездомните кучета, този път само в община Силистра. В края на м. ноември бе срещата, предизвикана от жалба на „Група граждани“, подписана от природозащитника Карен Кузуян. Тогава тя премина сучастието на представители на общините от региона. Темата бе разгледана обстойно с констатации за актуалната картина по места и с прогнози за близкото бъдеще. В поредната среща взеха участие представители на различни институции, вкл. кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов и секретарят на общината Ростислав Павлов, както представители на държавни институции – Агенция по храните, РЗИ, така и на неправителствения сектор. При откриването й г-н Насуф заяви, че основната цел на събирането е да се заложат срокове за предстоящи действия, за които ангажиментът трябва да е взаимен – на гражданите и на властта, за да бъде решен в перспектива проблемът, така тревожен за обществеността.
         Според споделеното от представителите на община Силистра най-после със съдействието на областния управител е постигнат успешен финал на делбата между община Силистра, „Виваком“ и „Български пощи“ по отношение на имота, където се изгражда от близо 5 години т. нар. приют за безстопанствени кучета. По предварителни разчети предстои подписване на договора, после следват административни процедури, евентуални довършителни работи, за да може най-рано през м.април т.г. приютът да заработи. Коментиран бе и въпросът със започналия процес за регистрация на домашните кучета, цената на което – 20 лева, възпира гражданите и ги предизвиква да реагират отрицателно на инициативата. От съставената в ОбС – Силистра Временна комисия, създадена да проследи всички стъпки на общината в това отношение, препоръчаха на общинарите да проведат информационна кампания, за да се постигне по-добър резултат.
         По информация от РЗИ – Силистра, споделена от нейния ръководител д-р Теодора Начева, в област Силистра преобладават ухапванията на хора от домашни кучета, докато в община Силистра повечето ухапвания са от уличните кучета, поради което препоръчват спешно минимизиране на популацията с извънредни мерки, както и работа с домашните. Всеобща е констатацията, че те са закъснели във времето и трябва да започнат възможно най-скоро, независимо че не е готов приютът. Става дума за процеса на кастрация, който според специалистите може да стартира веднага, стига да има договори с ветеринари. В бюджета на община Силистра за 2014 г. са заложени 40 000 лева, като част от тези средства са тази дейност. Отделно има 15 000 лева за довършване на приюта. На 10 март е следващата среща при областния управител на Силистра, за да бъдат засечени действията на властта, поети като ангажименти от техните отговорни представители на различни нива. Тогава ще стане ясно в каква степен има готовност да се работи в бъдещия приют, започнат още през 2009 г. Процесът е забавен по обективни междуинституционални и субективни организационни причини.