Областните управители от Северен централен район обсъдиха регионални проблеми

23/1/2014
        Областните управители от Северен централен район се събраха в Русе, за да обсъдят приоритетни проблеми за всяка област, в контекста на общите приоритети за 2014 година. Областният управител на област Русе Венцислав Калчев като председател на Регионалния съвет за развитие на СЦР покани колегите си от Разград, Силистра - Насуф Насуф, Велико Търново и Габрово. Те обсъждаха общи проблеми на региона и действията, които могат да се предприемат за тяхното решаване. Сред проектите, около които областните управители се обединиха са инфраструктурни инициативи като обезопасяването и реконструкцията на пътя между Русе и Велико Търново, реконструкцията на пътя Разград - Попово - Стражица - Велико Търново, проектирането на мост над река Дунав между Силистра и Кълъраш и др. Венцислав Калчев информира колегите си за подписаното споразумение между Областна администрация Русе и Окръжен съвет Гюргево и доброто сътрудничество между двете администрации. Той разказа за реализираните проекти в еврорегиона, финансирани по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 и предложи търсенето на възможности за общи действия между български и румънски региони да продължи. Участниците в срещата обсъждаха и направените предложения до министър-председателя Пламен Орешарски за промяна в задълженията и правомощията на областните управители, както и в нормативните документи, отнасящи се към тях. Промените имат за цел да направят реалност процеса на децентрализация.
http://pravitelstvo.bg/