На семинар в Русе разглеждат визията на Филиал Силистра на Русенския университет

27/11/2013
              Областният управител на Силистра г-н Насуф Насуф е поканен да участва на 28 ноември в семинара „Русенският университет – партньор и двигател в областното регионално развитие“, заедно с колегите си от Разград, Търговище и Русе, както и с организатора на форума – проф. д.т.н. Христо Белоев, ректор на Университета. Всяка от областите от Североизточна България ще представи своята визия за развитие на партньорството си с РУ „А. Кънчев“ в контекста на съответното областно регионално развитие. Специално внимание ще бъде обърнато на Филиал Силистра. Вече 15 години продължава партньорството на университета с институциите в област Силистра в осъществяването на идеята – младите хора от нашия край да заложат на авторитетен и разпознаваем у нас и в чужбина регионален образователен център, доказал в годините, че има добра материална и преподавателска база, перспективни специалности и потенциал за развитие.
         За младите хора от област Силистра Русенският университет е най-близката по територия образователна институция, предлагаща обучение в образователно-квалификационните степени „Бакалавър“ и „Магистър“ по две важни направления: педагогика и инженерна насоченост. По икономически съображения за мнозина младежи тази възможност е и единствената, обслужваща потребностите на обществото от надграждане на образователния ценз. Вкл. и за придобиване на второ висше образование, в обучение по докторска програма по „Български език“ и в обучение с цел допълнителна квалификация и преквалификация.
             Педагогическо образование в Силистра е имало още в края на по-миналия век в рамките на Педагогическото училище, просъществувало над половин век, а от повече от 40 години в Силистра се провежда обучение по педагогически специалности, първоначално в Полувисшия педагогически институт, после във Филиала на Русенския университет. Малко по-млада е инженерната програма – от 1986 г. насам, но и при нея има натрупан достатъчен опит, за да се залага и занапред на осъществяването й в Крайдунавска Добруджа. В проведено изследване сред работодателите в Силистренския край 85% от запитаните заявяват, че ръководените от тях випускници на Русенския университет притежават умения за прилагане на знанията, придобити във Филиала, на базата на които съумяват да се ориентират лесно в информационната среда.
         Силистра има потенциала, традициите и необходимостта да продължи развитието си като център на науката и няма съмнение, че заедно – властите, академичното ръководство и институциите, ще успеят да помогнат на целия процес за развитие на Филиала в крайдунавския град. Така той би се превърнал в гаранция за постигане на нови стандарти в общуването между европейските народи. Наскоро в Силистра бе на посещение експертна група във връзка с акредитацията на университета, за да се запознае на място с базата на Филиала, където се обучават над 400 студенти от педагогически и инженерни специалности.
          „В стратегията си Русенския университет вече има натрупани в последните години добри практики. Те са в системите за управление, електронно и дистанционно обучение, и най-вече в съвместните дейности с бизнеса.“, отбеляза наскоро в свое интервю проф. д.т.н. Христо Белоев, ректор на РУ. Заедно с областния управител на Силистра той бе гост на откриването на новата учебна година във Филиал Силистра през м.  септември т.г., където в словото си заяви: „Поздравявам Ви с отличния избор да учите в утвърден и международно признат университет, чийто почетен доктор е Ангела Меркел, ръководеща най-голямата икономика на Европа. Тук ще формирате своя професионален образ и Ви желая да станете лидери на нацията ни“. В приветствието си областният управител каза: „Благодарение на РУ „А. Кънчев“ академичната традиция в Силистра се поддържа, за да могат стотици млади добруджанци да продължат образованието си на по-високо ниво, гарантиращо по-големи възможности за реализация както у нас, така и в чужбина.“
 
             На снимката: Проф. Христо Белоев - ректор на РУ, проф. Златоживка Здравкова - ръководител на Филиала в Силистра, областният управител Насуф Насуф, заедно със студенти випускници, току що получили дипломите си за висше образование